Ga naar hoofdinhoud
Sluizen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Dé kennispartner voor grote en kleine sluisprojecten

Sluizen, de poortwachters van ons land. Ze zorgen voor waterveiligheid en bereikbaarheid over water. Van al die sluizen verwachten we maximale betrouwbaarheid en goede prestaties. In Antea Group tref je een partner die alle kennis aan boord brengt om je te ondersteunen in de hele levenscyclus van sluizen: van ontwerp en bouw tot onderhoud. 

Sluizen: alle kennis in huis

Bij nieuwbouw, uitbreiding en reconstructie van sluiswerken komt ontzettend veel kennis en techniek bijeen. Te beginnen bij de ‘technische hardware’: van sluisdeur tot bedieningstechniek, van civiele constructie tot de mechanische aandrijving. Ook de interactie van een sluis met z’n omgeving vraagt om aandacht: bruggen, kolken, waterbodem. Met Antea Group kies je voor een partner die hiervoor alle know how in huis heeft. We ondersteunen je onder meer bij: 

  • Civiel en werktuigbouwkundig ontwerp (VO, DO en UO);

  • Opstellen van het bestek of UAV-gc contract, beoordelen van aanbestedingen;

  • Uitvoeren van een natuurtoets, waterbodem- en grondonderzoek;

  • Onderzoek naar scheepsbelastingen;

  • RAMS-analyses en risicoanalyses;

  • Kabel- en leidingenonderzoek;

  • Kwaliteitstoetsen en inspectiewerk;

  • Verzorgen van de vergunningen;

  • Contractbeheersing en directievoering.

Dé kennispartner voor grote en kleine sluisprojecten
Dé kennispartner voor grote en kleine sluisprojecten

Eén partij voor het hele sluisproject

Je kunt ons op onderdelen inschakelen. Maar we kunnen ook het hele werkpakket van je overnemen: vanaf het ontwerp tot en met de begeleiding bij de realisatie. Dit betekent dat je tijdens het hele ontwerp- en bouwproces één partner aan je zij hebt. Een partij die zorgt voor vloeiende samenwerking met leveranciers, aannemers en installateurs. Die kritisch kijkt naar oplossingen en risico’s. Die stuurt op planning en budget. Resultaat: betere oplossingen, minder faalkosten en een efficiënter proces.

Ook als het complex wordt

In de afgelopen jaren zijn we betrokken geweest bij de grootste sluisprojecten van Nederland. Zo worden onze auditoren en adviseurs ingezet bij de ombouw van de sluizen van IJmuiden. En bij de vernieuwing van de Meppelerdiepsluis (omgebouwd van keersluis naar schutsluis) waren we verantwoordelijk voor het volledige integrale ontwerp en de RAMS-analyse. In deze projecten hebben we laten zien dat we niet alleen de techniek beheersen, maar ons ook thuis voelen in een zeer multidisciplinaire omgeving.

RAMS-analyse sluizen

Je vindt in ons een partij die gespecialiseerd is in RAMS-analyses (Reliability, Availability, Maintainability en Safety). Dit doen we voor bestaande objecten, maar ook voor nieuwe. We zetten deze analyses in verschillende fases van een sluisproject in. Voor opdrachtgevers om de juiste contracteisen aan een sluiswerk te kunnen stellen. En voor opdrachtnemers om aan de hand van een RAMS-analyse de vereiste prestaties van een ontwerp aantoonbaar te maken.

Innovatief bouwen

Goed om te weten dat je met Antea Group kiest voor een partner die continu verbetert. We zetten nieuwe technologie in om tot goede integrale ontwerpen te komen, raakvlakken te managen, de samenwerking te verbeteren en de voortgang te bewaken. Denk aan 3D-ontwerpen, integraal BIM-ontwerp, het ontwikkelen van een Digital Twin of het gebruik van Virtual Reality.

Bekijk ook andere diensten over beweegbare en vaste kunstwerken

Meer weten over deze dienst?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie