Ga naar hoofdinhoud
Havens en Kades
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Havens en kades - zo breng je alle expertise aan boord

Havens en kades: plekken waar water, land en infrastructuur elkaar ontmoeten. De ontwikkeling of reconstructie ervan vraagt daarom altijd om een grote verscheidenheid aan kennis. Met Antea Group breng je een partner aan boord die je in elke fase de juiste expertise biedt: van planstudie, ontwerp tot ingebruikname. Dit doen we voor overheden, (haven)bedrijven en aannemers.

Een mix tussen nat en droog

Niets is zo veelzijdig als werken op én aan het water. Je krijgt te maken met een mix van droge en natte infrastructuur: damwanden, kadeconstructies, nautische voorzieningen, vaargeulen, terreininrichting en installaties. Tegelijkertijd vraagt de interactie van een havengebied met zijn omgeving om aandacht. Hoe en door wie wordt een haven gebruikt? En wat zijn de effecten op (water)bodem, geluid, ecologie, luchtkwaliteit en waterveiligheid

Havens en kades: alle kennis in huistit

Bij Antea Group vind je alle vakspecialisten om jouw opgave verder te brengen. Denk aan het ontwerp van de technische ‘hardware’ van haven- en kadewerken: waterbouwkundigen, geotechneuten, elektrotechnici, engineers en ontwerpers. Daarnaast hebben we ook de specialisten in huis die projecten voor je organiseren en managen. Denk aan project-, contract- en omgevingsmanagers die ervoor zorgen dat je grip houdt op planning, budget en kwaliteit. We ondersteunen je bij: 

 • Civiel, elektrotechnisch, werktuig-, en waterbouwkundig ontwerp (VO, DO en UO);

 • Opstellen van contractstukken t.b.v. de realisatie en het beoordelen van aanbestedingen;

 • Uitvoeren van een natuurtoets, waterbodem- en grondonderzoek;

 • Bepaling en berekening van (hydraulische) randvoorwaarden;

 • Verzorgen van vergunningen;

 • Technisch management;

 • Kabel- en leidingenonderzoek;

 • Kwaliteitstoetsen; 

 • Inspecties, prestatie- en risicoanalyses;

 • Contractbeheersing en directievoering;

 • Assetmanagement.

Havens en kades - zo breng je alle expertise aan boord
Havens en kades - zo breng je alle expertise aan boord

Flevokust

Van Lelystad en Amsterdam tot de Maasvlakte: in de afgelopen jaren waren we betrokken bij meerdere haven- en kadewerken. Zo lieten we bij de ontwikkeling van de ‘Flevokust’-haven bij Lelystad zien dat we niet alleen de techniek beheersen, maar ons ook thuis voelen in een multidisciplinaire omgeving. In dit project zorgden we onder meer voor een ontwerp en het technisch management voor de aanleg van een buitendijks terrein inclusief infrastructuur, kadeconstructies, vaargeulen en golfbrekers.

Eén partij voor het hele project

Je kunt ons op onderdelen inschakelen. We kunnen ook het hele werkpakket van je overnemen. Dit betekent dat je tijdens het hele ontwerp-, bouw en beheerproces één partner aan je zijde hebt. Een partij die zorgt voor vloeiende samenwerking tussen alle betrokken partijen. Die kritisch kijkt naar oplossingen. Die stuurt op risico’s, planning en budget. Door scherp te zijn, open te communiceren en vakkundig te managen, halen we het maximale uit jouw project.

Innovatief bouwen

Goed om te weten dat je met Antea Group kiest voor een partner die continu verbetert. Bij de ontwerpen die we maken en de adviezen die we geven, kijken we altijd naar interessante concepten. Zo zetten we nieuwe technologie in om raakvlakken te managen, samenwerking te verbeteren en de voortgang te bewaken. Denk aan 3D-ontwerpen, een integraal BIM-ontwerp of het gebruik van Virtual en Augmented Reality om plannen te onderbouwen. Daarnaast bieden we je interessante producten en oplossingen voor de inrichting van haventerreinen.

Bekijk ook andere diensten over beweegbare en vaste kunstwerken

Meer weten over deze dienst?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie