Gemeenten, Rijk en provincies investeren in de upgrade van de Twentekanalen. Vijf gemeenten beheren gezamenlijk de havens langs deze waterwegen. Zij hebben behoefte aan actuele, betrouwbare en complete informatie over de haveninfrastructuur. Doel van de gemeenten is een eenduidig beeld te krijgen van de omvang en staat van de havens. Een uniforme en efficiënte werkwijze is nodig om die informatie te verzamelen. Een inspectieprotocol biedt hiervoor het kader. Het Havenbedrijf heeft Antea Group gevraagd dit protocol op te stellen.

Uniforme en specifieke aanpak Havenbedrijf

Wij hebben het inspectieprotocol gebaseerd op landelijke normen en richtlijnen: CUR aanbeveling 117 (Inspectie en advies Kunstwerken) en NEN 2767 (Conditiemeting gebouwde omgeving). Deze landelijke standaarden hebben wij aangevuld met de lokale kennis van de gemeentelijke beheerders en met de kennis en ervaring van Antea Group. Zo hebben wij een unforme en specifieke aanpak voor het Havenbedrijf ontwikkeld.

Inspectieprotocol

Het inspectieprotocol geeft antwoord op vier vragen:

  1. Welke assets worden geïnspecteerd?
  2. Hoe en hoe vaak wordt geïnspecteerd en wie voert de inspectie uit? In het protocol zijn verschillende soorten inspecties gedefinieerd. Daarbij is aangegeven met welke frequentie deze worden uitgevoerd, welke normen en richtlijnen worden gebruikt en welke kennis en ervaring de inspecteurs moeten hebben.
  3. Hoe worden resultaten vastgelegd? Het detailniveau en de vorm waarin de resultaten van de inspecties worden vastgelegd zijn duidelijk beschreven.
  4. Hoe worden inspecties opgevolgd? Het inspectieprotocol bevat een aanpak waarmee de gemeenten uniforme keuzes kunnen maken over de te nemen maatregelen.

Basis voor uniforme areaalinformatie

Met het inspectieprotocol heeft het Havenbedrijf een concreet handvat om de omvang en staat van de haveninfrastructuur in beeld te brengen.