Aannemersbedrijf Gebr. van der Lee heeft van de provincie Flevoland opdracht gekregen voor de aanleg van de overslaghaven Flevokust. Antea Group verzorgt het technisch management van het project en alle benodigde ontwerpwerkzaamheden.

Multimodale goederenoverslag

De opdracht omvat onder meer de aanleg van een buitendijks terrein voor multimodale goederenoverslag met aansluitende infrastructuur, de kadeconstructie aan de IJsselmeerzijde, een vaargeul en een golfbreker om de golfbelasting aan de kade te reduceren.

De overslaghaven vormt de start van de ontwikkeling van Lelystad tot een centrale plek voor transport en overslag van agrarische producten uit Flevoland met de wereldmarkt als afzetgebied.