Ga naar hoofdinhoud
Kennispartner voor betrouwbare en efficiënte gemalen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Kennispartner voor betrouwbare en efficiënte gemalen

Nederland is een gemalenland. En van al die zeegemalen, boezemgemalen en poldergemalen verwachten we maximale betrouwbaarheid en efficiënte prestaties. Dit vraagt om diepgaande kennis van ontwerp, onderhoud én beheer. Met Antea Group tref je een ervaren gemalenspecialist die alle kennis in huis heeft om je te adviseren in alle stadia van de levenscyclus van gemalen.

Gemalen: alle kennis in huis

In een gemaal komt erg veel kennis en techniek bijeen. Dit begint bij de ‘hardware’: civiele constructie, vijzel, scheprad en diverse pompen. Maar ook de interactie van een gemaal met z’n omgeving, vraagt om aandacht. Met Antea Group kies je voor een partner die ál die know-how in huis heeft. Die ervoor zorgt dat elk onderdeel logisch samenvalt. We ondersteunen je onder meer bij: 

  • Werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en civiel ontwerp (VO, DO en UO);

  • Opstellen van het bestek, beoordelen van aanbestedingen;

  • Uitvoeren van een natuurtoets, waterbodem- en grondonderzoek;

  • Opstellen bemalingsadvies;

  • RAMS-analyses;

  • Energieadvies;

  • Kabel- en leidingenonderzoek;

  • Vergunningen;

  • Contractbeheersing en uitvoeringsbegeleiding. 

Eén partij voor het hele gemaal

Je kunt ons op onderdelen inschakelen, maar we kunnen je ook volledig ontzorgen: van ‘tekentafel tot en met de realisatie’. Dit betekent dat je tijdens het hele proces één partner aan je zijde hebt. Een partij die zorgt voor een vloeiende samenwerking met leveranciers, aannemers en installateurs en kritisch kijkt naar oplossingen. Die stuurt op risico’s, planning en budget. Dit zorgt voor betere oplossingen, minder faalkosten en een efficiënter proces.

Kennispartner voor betrouwbare en efficiënte gemalen
Kennispartner voor betrouwbare en efficiënte gemalen

Innovatief bouwen

Goed om te weten dat je met Antea Group kiest voor een partner die continu verbetert. We zetten nieuwe technologie in om tot goede integrale ontwerpen te komen, raakvlakken te managen, de samenwerking te verbeteren en de voortgang te bewaken. Denk aan 3D-ontwerp, integraal BIM-ontwerp, drone-inspecties of het gebruik van Virtual en Augmented Reality.  

Verduurzamen van gemalen

De verduurzaming van gemalen is een speerpunt voor veel waterschappen. En dit is een thema waar we al jarenlang onderzoek naar doen. Motorrendement, transmissieverlies, pomprendement en randapparatuur: er zijn veel factoren die het energieverbruik en daarmee de CO2–emissie bepalen. Wij zien dat met relatief eenvoudige modificaties inefficiënties kunnen worden verholpen. We adviseren je om slimme investeringen te doen die zich terugbetalen in een lagere energierekening en reductie van de C02-emissie.

RAMS-analyse gemalen

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn zeker bij gemalen van groot belang. Door een RAMS-analyse in verschillende stadia van het ontwerpproces op te nemen, kunnen de vereiste prestaties aantoonbaar gemaakt worden. Daarnaast zijn deze analyses zeer geschikt om inzicht te verkrijgen in de prestaties van bestaande systemen en faalmechanismen. Dit doen wij niet alleen voor losse gemalen, maar ook voor verschillende gemalen binnen een netwerk.

Beheer- en onderhoudsplannen

We gebruiken RAMS-analyses ook om risicogestuurde beheer- en onderhoudsplannen op te stellen. Door deze analyses te combineren met inspecties en onderzoeken zijn wij in staat om de actuele staat en het actuele risiconiveau te vertalen in optimale onderhoudsconcepten. Hiermee bieden wij je werkbare en praktische beheer- en onderhoudsplannen.

Bekijk ook andere diensten over beweegbare en vaste kunstwerken

Kunnen we jou ook ontzorgen?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie