George Bitter is een van dé gemalenexperts van Nederland. En omdat in deze tijden alles anders is, houdt hij regelmatig een digitaal gemalenspreekuur. Eén van de onderwerpen waarmee je in zijn spreekuur terecht kunt is de opvoerhoogte van gemalen.

George, wat is de uitdaging als het gaat om opvoerhoogtes van gemalen?

‘Wij worden geregeld gevraagd om een gemaal te ontwerpen waarbij onze opdrachtgever op verschillende werkpunten een capaciteit opgeeft. Het is van groot belang om goed na te denken over welke eisen je hieraan gaat stellen. Wat heb je nú minimaal nodig? En met welke scenario’s moet je rekening houden…’

Een voorbeeld

 ‘Een voorbeeld. Je stelt een eis waarbij de gemaalcapaciteit wordt uitgelegd bij een hoge buitenwaterstand die 1 x per 100 jaar voorkomt. Prima. Maar je kunt vervolgens niet verlangen dat je het Best Efficiency Point (BEP) bij diezelfde capaciteit exact uitlegt op de meest gangbare omstandigheden: dat gaat ‘m natuurlijk niet worden.’

Hoe zou dit moeten?

‘Je hebt hierin oneindig veel mogelijkheden. Dit hangt af van de omstandigheden en het type opvoerwerktuig. Het streven moet zijn dat het BEP daar ligt waar het opvoerwerktuig normaalgesproken het meest ingezet wordt. Vervolgens moet het werkgebied qua opvoerhoogte van het opvoerwerktuig zodanig uitgelegd worden dat het hoogste én laagste werkpunt bereikt kunnen worden.’ 

Zit daar nog rek in?

‘Vaak is de gemaalcapaciteit over meerdere pompen verdeeld waarbij een zekere reservecapaciteit voorzien is. Onder extreme omstandigheden kun je die reserves benutten. Hiermee voldoe je aan het vereiste waterverzet zonder concessies te doen aan het BEP. Bij een grote spreiding in capaciteiten kun je deze verdelen over opvoerwerktuigen met een verschillende opbrengst. Een kleine pomp draait bijvoorbeeld de kwel weg, terwijl de grote pompen voor het serieuze werk worden ingezet.’

Hoe kom je tot een goede onderbouwing?

‘Rijkswaterstaat en Waterschappen stellen waterbeheerplannen op die zich vertalen in bemalingspeilen en behoeften. Daarbij wordt veelal gekeken naar de behoefte op korte termijn en op de wat langere termijn. Onder meer op basis van deze informatie worden eisen geformuleerd waar een nieuw of bestaand gemaal aan moet voldoen. Vervolgens vindt er een technische afstemming plaats met diverse marktpartijen naar de mogelijkheden. Welk opvoerwerktuig uiteindelijk ingezet wordt is mede afhankelijk van het project, jouw ambities en het aanbestedingstraject.

Jouw advies aan beheerders en projectleiders?

‘Het is belangrijk een gemaalproject integraal aan te pakken. Staar je niet blind op één aspect. Naast opvoerhoogte, energieverbruik en waterverzet is een gemaal veel meer. Denk aan de omgeving, de ontsluiting, parkeergelegenheid, onderhoud en veiligheid. Al die facetten samen bepalen hoe succesvol en toekomstbestendig een gemaal uiteindelijk is.’

Even spiegelen of sparren met één van de meest ervaren gemalenexperts van ons land? Over opvoerhoogtes, of juist een heel ander thema? Maak nu een afspraak via het onderstaand formulier. Het spreekuur vindt plaats in Teams.

Meld je aan voor het digitale spreekuur met George Bitter

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring