Antea Group, Witteveen + Bos en Arcadis zijn als winnaar uit de bus gekomen bij de aanbesteding van de SOK Ingenieursdiensten voor het programma Bruggen en Kademuren. Samen met het gemeentelijke ingenieursbureau gaan deze drie partijen de komende tien jaar de ingenieursdiensten leveren voor de volle breedte van de opgave, van onderzoek tot uitvoering.

De SOK is ingericht op een intensieve, nauwe samenwerking. De externe partijen schuiven aan als gelijkwaardige partners van het programma Bruggen en Kademuren.  Het doel is om samen met alle interne en externe ketenpartners de werkzaamheden te versnellen met een factor 20. Dat betekent niet alleen in een veel hoger tempo vernieuwen, maar ook bijvoorbeeld versneld de kennis over de objecten op orde brengen, levensduurverlengende maatregelen ontwikkelen en sneller in staat zijn tot het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen.

Systeeminterventies

“Om die benodigde schaalsprong te maken is optimaliseren alleen niet genoeg, er zijn systeeminterventies nodig”, vertelt Ivo Visser, verantwoordelijk directielid voor programmering, markt en versnelling van het programma Bruggen en Kademuren. “Met andere woorden, we moeten anders gaan werken: seriematiger, met gestandaardiseerde werkpakketten en in een gestroomlijnde keten. We moeten alle schakels nauw op elkaar laten aansluiten. Daarvoor is een stabiele stroom van projecten nodig, en een open en transparante manier van samenwerken waarbij continu leren en verbeteren de norm is.”

Intensieve samenwerking

Lidewij de Haas, directeur business development van Arcadis noemt het een moedige keuze om zo’n langjarige samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de drie adviespartners. “Dit biedt een ideale voedingsbodem om optimaal samen te werken en leerervaringen te benutten”, zegt zij. Ook haar collega’s van Antea Group en Witteveen+Bos zijn zeer enthousiast over de beoogde samenwerkingsvorm. “Ingenieurswerk is mensenwerk”, zegt Otto Schepers, projectdirecteur bij Witteveen+Bos. “Door de komende jaren intensief samen te ontdekken en te leren, kunnen we stapsgewijs de zaken echt anders aanpakken en de benodigde versnelling realiseren.” Erik Deuring, voorzitter regieteam Antea Group, vult aan: “In deze samenwerking is het mogelijk om elkaar te leren kennen, gebruik te maken van elkaars kracht en daarmee de goede dingen te doen en continu te verbeteren.“

Over de volle breedte

De drie SOK-partners bieden samen met het IB hun diensten over de volle breedte van het programma aan. Denk aan het maken van ontwerpen, contracten, inspecties en herberekeningen, maar ook aan advies bij de programmering en ondersteuning bij innovatieve fieldlabs. “Met hun ervaring en expertise op het gebied van seriematig werken, standaardiseren en ook parametrisch ontwerpen zijn deze externe partijen een perfecte partner voor het IB”, zegt Ivo. “Dat is hun kracht en meerwaarde voor ons.”

Machtig interessante puzzel

Als het aan de drie winnaars ligt, gaan ze direct voortvarend van start. “Met onze ervaring in de stad en onze kennis van de versnelling van werkprocessen en productinnovaties willen we samen met de gemeente, de SOK-partners en alle belanghebbenden Amsterdam snel veilig en op orde brengen”, zegt Otto Schepers. “En als het kan nog mooier achterlaten voor de volgende generaties.”

“Het zal in het begin best spannend worden,” voegt Erik Deuring toe, “maar wij zijn innovatief,  pragmatisch ingesteld en we hebben enorm veel zin in de samenwerking. Dat is de basis om de opgave tot een succes te maken.”

“Wij kunnen niet wachten om onze tanden in deze complexe opgave te zetten”, zegt Lidewij de Haas ten slotte.  “Het historisch karakter van de Amsterdamse grachten, de complexiteit van het verkeerssysteem, de samenloop met andere opgaven - zoals energietransitie en klimaatadaptatie - maken het een machtig interessante puzzel die we graag helpen oplossen.”

Meer weten over onze diensten?