Ga naar hoofdinhoud
Omgevingsvisies
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Tim Artz
Stel een vraag

Omgevingsvisies

Het opstellen van de omgevingsvisie biedt een unieke kans om samen met politiek en samenleving een integrale visie op de leefomgeving te formuleren. De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Een instrument dat een cruciale rol speelt in het omgevingsbeleid van gemeenten en provincies. Maar hoe vorm je de visie samen met de bestuurders, ambtenaren, de samenleving en belanghebbenden? Welke keuzes maak je, met welke ambities ga je aan de slag en hoe ontwikkel je een visie die ook écht werkt? De specialisten van Antea Group gaan samen met jouw organisatie aan de slag om stap voor stap vorm te geven aan jouw omgevingsvisie.

Kies voor ervaring in de Omgevingswet

In Antea Group tref je een partner die al sinds 2011 betrokken is bij de totstandkoming en invoering van de Omgevingswet. Als kennis- en sparringpartner voor het Ministerie, maar nog belangrijker als partner voor gemeentelijke en provinciale organisaties. Wij helpen en ondersteunen om grip te krijgen op de vorming van jouw omgevingsvisie, zowel inhoudelijk als procesmatig. Inhoudelijk met onze brede expertise, de inzet van de juiste mensen, en hulpmiddelen die we hebben ontwikkeld (zoals de leefomgevingsfoto en de wijkfoto). Procesmatig, door kleine en overzichtelijke stappen te nemen, verwachtingen te managen en (laagdrempelig en energiek) interne en externe stakeholders te betrekken. Zo hebben we een bewezen trackrecord opgebouwd als het gaat om trajecten rondom het ontwikkelen van omgevingsvisies. Onze specialisten bieden je ondersteuning bij het:

  • Opstellen van een nota van uitgangspunten en koersdocumenten;
  • Inrichten van het interne proces voor de omgevingsvisie;
  • Samen komen tot een energieke, laagdrempelige aanpak voor de participatie;
  • Bepalen van de opgaven en ambities voor jouw gemeente of provincie;
  • Afwegen van beleidskeuzes en concretiseren van ambities in doelstellingen en vervolgstappen die te monitoren zijn;
  • Uitwerking van begrijpelijke, toegankelijke teksten van de visie en de vertaling naar een gebruiksvriendelijke, interactieve website.

Adviesbureau omgevingsvisie

In de omgevingsvisie omschrijf je in hoofdlijnen het beleid dat je als gemeente op het gebied van de fysieke leefomgeving wilt voeren. Dit vraagt om het maken van duidelijke keuzes: deze vormen immers de basis voor concrete en meetbare regels. We geven samen antwoord op de vragen; waar sta je voor, met welke uitdagingen wil je aan de slag en welke rol speel je als gemeente? Wij helpen gemeenten om keuzes te maken en ervoor te zorgen dat alle belangen worden ingebracht (participatie) en afgewogen.

Omgevingsvisies
Omgevingsvisies

Vormgeven aan participatie

Een goede omgevingsvisie maak je samen. Het vormen van de omgevingsvisie pakken we bij Antea Group integraal aan, waarbij er een balans is tussen de inhoud (participatie, expertise intern en extern) en het proces (aantrekkelijke en energieke aanpak). Het vormgeven van participatie blijft altijd maatwerk. Daarom brengen we samen met jou de relevante stakeholders in beeld. We geven het proces vorm zodat het past bij de lokale mensen, cultuur en omgeving. We steken het proces praktisch in met logische en overzichtelijke stappen. Daarin bieden we een mix van online en offline participatiemiddelen en werkvormen, waarmee iedereen wordt uitgenodigd en de mogelijkheid heeft om deel te nemen. We blijven hier ook in vernieuwen, bijvoorbeeld aan de hand van de Toolbox Anderhalvemeter Participatie en met onze tool de Wijkprikker. We halen input op voor de opgaven en ambities per gebied voor de fysieke leefomgeving en stellen hierin samen met stakeholders prioriteiten. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om afwegingen te maken en knopen door te hakken.

Eindproduct: een gebiedsgerichte, toegankelijke website

De omgevingsvisie is geen beleidsstuk voor in de bureaula. De visie moet gaan leven, interacteren én een uitnodigend en toegankelijk toetsingskader zijn voor nieuwe initiatieven. We vertalen begrijpelijke teksten (B1-niveau) van de omgevingsvisie daarom naar een gebiedsgerichte website. In de visie worden de kaders omschreven per gebied, die belangrijk zijn voor nieuwe initiatieven. Deze kaders bestaan uit de thema's, waarden en ambities, die samen inzichtelijk maken wat er speelt per gebied en op welke manier je als gemeente mee kunt werken aan nieuwe initiatieven. De omgevingsvisie inspireert daarmee bewoners, ondernemers én organisaties om jouw gemeente nog leefbaarder, veiliger, toekomstbestendiger en duurzamer te maken.

Bekijk eens onze voorbeelden:

· Omgevingsvisie Geertruidenberg

· Omgevingsvisie Drimmelen

· Omgevingsvisie Scherpenzeel

· Omgevingsvisie Venray

· Omgevingsvisie Veendam

Van visie naar programma’s en omgevingsplan

Vervolgens is het de kunst om de visie door te laten werken in het omgevingsplan en programma’s. Welke maatregelen ga je nemen, welke beleidsregels koppel je aan jouw ambities en hoe ga je deze de komende jaren monitoren en evalueren? En hoe bereid je directie, bestuurders en raadsleden voor op deze nieuwe manier van besluitvorming? In onze visietrajecten besteden wij nadrukkelijk aandacht aan deze doorwerking, in de vorm van werksessies en trainingen. Ook bij het opstellen van porgramma’s en omgevingsplannen zijn wij uw partner en adviseur.

Bekijk ook de andere diensten over stedelijke planning

Heb je vragen of wil je een afspraak over de omgevingsvisie?

Neem contact met ons op.

Tim Artz
Stel een vraag