Ga naar hoofdinhoud
Monitoring
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Wat willen we weten en hoe gaan we dit meten?

Hoe verloopt een gebiedstransformatie? Hebben maatregelen voor een autoluwe of energiezuinige wijk wel effect…? Monitoring is hét instrument om effecten in beeld te krijgen en om plannen, maatregelen en ambities gericht bij te sturen. Met Antea Group haal je een ervaren partner in huis om invulling te geven aan monitoringsvraagstukken. 

Vanuit elk vertrekpunt

Voordat je gaat monitoren zijn er twee vragen te beantwoorden: wat willen we weten en hoe gaan we dit meten? Je vindt bij ons de data-experts, strategische informatiemanagers én de domeinkennis om jouw vraag te vertalen naar een monitoringsaanpak. Dit kan uit elk vertrekpunt: het behalen van de gewenste kwaliteiten en ambities of het meten van de effecten van ontwikkelingen. Denk aan:

  • de kwaliteit van de leefomgeving (groen, water en milieu);

  • bereikbaarheidsaspecten;

  • klimaatadaptatie en energietransitie.

Het monitoringsplan

Wat is je informatiebehoefte? Hoe ga je informatie verzamelen en analyseren? Onze adviseurs helpen je om jouw monitoringsopgave vast te stellen en vervolgens een monitoringsplan te ontwikkelen. Afhankelijk van de vraag zetten we verschillende bronnen in: modellen, enquêtes, bestaande datasets en real-time monitoring. En uiteraard zorgen we ervoor dat we data vertalen naar heldere rapportages en dashboards.

Wat willen we weten en hoe gaan we dit meten?
Wat willen we weten en hoe gaan we dit meten?

Een ervaren partner voor monitoringsvraagstukken

Goed om te weten dat je met Antea Group een ervaren partner in huis haalt voor monitoringsvraagstukken. Zo zijn we voor Haven-Stad in Amsterdam (de grootste binnenstedelijke transformatie van ons land) de partner om via monitoring vorm te geven aan adaptief omgevingsbeleid. We hebben het monitoringsplan en de aanpak opgesteld zodat de gemeente in staat is om op basis van objectieve data haar omgevingsbeleid door de jaren heen vorm te geven en te actualiseren. 

Monitoren bij langdurige transformatieopgaven

In onze steden kiezen we er steeds vaker voor om plannen te ontwikkelen zonder blauwdruk van de eindsituatie. Adaptief omgevingsbeleid zorgt ervoor dat je kunt inspelen op veranderingen en het geeft ruimte aan de inzet van nieuwe technologieën en concepten. Bij deze opgaven helpen we je om via monitoring regie te houden op ontwikkelingen en hun effecten en om daarna bij te sturen.

Monitoring: de Omgevingswet

Omgevingsvisie, omgevingsplannen en programma’s: met de Omgevingswet ga je als overheid meer op kwaliteiten sturen. Monitoring is dan het instrument om invulling te geven aan de beleidscyclus en om op basis van actuele informatie bij te kunnen sturen. We helpen je om deze manier van werken te implementeren in de omgevingsvisie, thematische programma’s en gebiedsopgaven.

Bekijk ook andere diensten over stedelijke planning

Meer weten over deze dienst?

Neem contact met ons op.

Wat willen we weten en hoe gaan we dit meten?
Stel een vraag