Ga naar hoofdinhoud
MER
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Milieueffectrapportage: meer flexibiliteit en niet nodeloos ingewikkeld

SDGBij een Milieueffectrapportage denk je al snel aan dikke boekwerken en lange trajecten. Niet bij Antea Group. Voor ontwikkelingen die m.e.r.-plichtig zijn, zoals Omgevingsvisies, grote transformatieopgaven of de aanleg van een energielandschap, zijn wij in staat om hieraan pragmatisch en juridisch robuust invulling te geven.

M.E.R.-trajecten van a tot z

Voor welke ontwikkelopgave je ook staat: we zijn in staat om mer-trajecten van a tot z te organiseren. En hoe ‘open’ dit vraagstuk ook is, onze adviseurs weten welke stappen je moet nemen, hoe je plannen onderbouwt en belangen en stakeholders verbindt. Door scherp te zijn, open te communiceren en vakkundig te managen, halen we voor jou het maximale uit projecten.

Kies voor een m.e.r.-partner die:

  • Adviseert over het juiste m.e.r.-traject; 

  • Met slim toegepast onderzoek invulling geeft aan m.e.r-opgaves;

  • Mer-trajecten van a tot z vormgeeft: planMER, projectMER tot vormvrije m.e.r.-beoordeling;

  • Via een m.e.r. de omgeving bij het plan- en onderzoeksproces betrekt;

  • Alle specialistische onderzoekskennis in huis heeft;

  • Op de hoogte is van de wetgeving en de laatste jurisprudentie.

Met deze dienst dragen wij bij aan SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie

Milieueffectrapportage: meer flexibiliteit en niet nodeloos ingewikkeld
Milieueffectrapportage: meer flexibiliteit en niet nodeloos ingewikkeld

Een levend MER

In plannen gaan we flexibiliteit steeds meer omarmen. Dat is nodig. De opgaves waarvoor we staan veranderen, net als de technologie en de oplossingen om deze het hoofd te bieden. Ook de Omgevingswet biedt ruimte voor flexibiliteit. De kunst is om heldere en toetsbare kaders te scheppen waarbinnen een ontwikkeling wel voldoende ruimte krijgt. Hier ligt onze kracht: het ontwikkelen van een Levend MER dat flexibel is als de omstandigheden hierom vragen.

Van MER naar OER

M.e.r. is méér dan een onderzoek naar de standaard milieuthema’s. Aspecten als gezondheid en ruimtelijke kwaliteit horen hier inmiddels ook bij. Wij gaan, bij trajecten die zich daarvoor lenen, nog een stap verder met een OER: een Omgevings-effectrapport. In dit OER krijgt ook de sociale component van ruimtelijke ontwikkelingen een rol. Dit hebben we onder meer voor het Schinkelkwartier Amsterdam en Binckhorst Den Haag gedaan.

Haven Stad

De manier waarop wij een MER/OER inzetten is goed te zien bij Haven Stad Amsterdam: de grootste binnenstedelijke transformatie van Nederland. Bij dit plan paste een Levend MER met een brede reikwijde. Hierbij hebben we concrete ontwikkelingen onderzocht, maar ook deelgebieden waar de transformatie pas later aan de orde is. Hiervoor hebben gebruik gemaakt van innovatieve methoden zoals een leefomgevingsfoto, dashboards en een dynamisch monitoringssysteem.

De juiste kennis op het juiste moment

Met Antea Group kies je voor een partner die een uitstekend track-record heeft opgebouwd bij de Raad van State. Eén van de succesfactoren is dat we álle (technische) expertise in huis hebben om een m.e.r.-traject zorgvuldig te doorlopen: van constructeur tot ecoloog, van verkeerskundige tot landschapsarchitect. Door deze expertises te koppelen aan planologen zijn we in staat om rondom elk m.e.r.-vraagstuk snel en effectief te handelen.

Bekijk ook de andere diensten over stedelijke planning

Hulp nodig bij jouw m.e.r.-traject?

Neem contact met ons op.

Tim Artz
Stel een vraag