Ga naar hoofdinhoud
Ruimtelijke strategie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Tim Artz
Stel een vraag

Een goed plan, een heldere strategie

In onze steden telt elke vierkante meter. Ruimte waarop we zuinig zijn. Tegelijk doen we meer dan ooit een beroep op die ruimte. Stadsvernieuwing, uitbreiding van de woningvoorraad, energietransitie. Elke stedelijke ontwikkeling begint daarom bij een goed plan, heldere afwegingen én een effectieve strategie. Dit is waar onze specialisten je bij kunnen helpen.

Strategie en planvorming

De weg van idee naar besluit voert langs vele afwegingen en dilemma’s. Daarom is het belangrijk om al in de startfase koers te kiezen. Om rekening te houden met een speelveld dat continu verandert. Wat zijn je ambities? Welke alternatieven heb je en welke past het best? Wat het vertrekpunt ook is: wij zijn een partner die je begeleidt naar een geaccepteerde oplossing.

Wat we je bieden

Dit doen we op basis van een strak georganiseerd proces, heldere analyses en consistente producten. Denk aan: 

  • Haalbaarheidsonderzoeken;

  • Verkennende onderzoeken;

  • m.e.r.-studies;

  • Routekaarten: van idee naar uitvoering;

  • Project-, omgeving- en procesmanagement.

In elke fase de juiste adviseur of vakspecialist

Elke stedelijke ontwikkeling gaat over impact op de omgeving. Over financieel en maatschappelijke rendement. Over de rol die je als overheid wilt innemen of hoe je die als marktpartij wilt invullen. Ze hebben allemaal invloed op wat voor jouw opgave de beste oplossing is. Wij hebben de kennis in huis om samen die puzzel te leggen. Denk aan adviseurs en vakspecialisten op het gebied van planologie, landschapsarchitectuur of milieu. Maar ook ontwerpers, omgevingsmanagers en kostendeskundigen.

Een goed plan, een heldere strategie
Een goed plan, een heldere strategie

Ruimtelijke projecten van a tot z managen

We zijn niet alleen sterk op onderdelen. We zijn vooral ook in staat om de startfase van jouw project van a tot z te managen. Hoe ‘open’ je opgave ook is: onze projectmanagers brengen ruimtelijke plannen verder. Ze weten welk spoor je moet volgen, hoe je plannen onderzoekt en onderbouwt en hoe je (interne) stakeholders en belangen verbindt. En ze zijn in staat om planvormingstrajecten zo te organiseren dat ze binnen budget en planning blijven.

Adaptief ontwikkelen

We accepteren in plannen steeds beter dat we de wereld van morgen moeilijk kunnen voorspellen. Maar hoe richt je dit in en hoe houd je regie? Met onze kennis van de Omgevingswet, kunnen wij de weg van idee tot plan, met inbegrip van flexibiliteit samen ontwerpen. Zo ontstaan levende plannen, waarbij we met behulp van monitoring toetsbare kaders scheppen waarbinnen ontwikkelingen ruimte krijgen.

Inhoud en proces

Je treft in ons een partner die de strategische planvorming heeft verzorgd voor projecten zoals Haven-Stad en de Zuidas in Amsterdam, de Binckhorst, Scheveningen Haven en de Rotterdamsebaan in Den Haag. Hoewel deze trajecten verschillend van aard waren, was de basis van onze inbreng altijd hetzelfde. We zijn het bureau dat inhoud mét proces combineert, dat zorgt voor het juiste detailniveau en voorkomt dat planvorming nodeloos ingewikkeld wordt. 

Bekijk ook de andere diensten over stedelijke planning

Ook behoefte aan een specialist?

Neem contact met ons op.

Tim Artz
Stel een vraag