Ga naar hoofdinhoud
Stedelijke planning
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Samen bouwen aan de toekomstbestendige stad

We willen een stad die leefbaar en duurzaam is. Nu, maar ook over tien jaar. Maar, hoe geef je antwoord op bevolkingsgroei en klimaatverandering? Hoe geef je vorm aan energietransitie en hoe laat je steden slimmer functioneren? Bij Antea Group vind je specialisten om samen te bouwen aan de toekomstbestendige stad.

Thuis in het hele stedelijke ecosysteem

Het toekomstgericht ontwikkelen van een stad is een puzzel die vele dimensies kent. Uitbreiding van de woningvoorraad. Werken aan waterveiligheid, een gezonde leefomgeving, slimme mobiliteit. En natuurlijk de rol die je als overheid wilt innemen. Bij ons vind je de kennis om samen die puzzel te leggen. Denk aan vakspecialisten op het gebied van planologie, landschapsarchitectuur of milieu. Maar ook ruimtelijke strategen, omgevingsmanagers en kostendeskundigen.

Sterk op inhoud én proces

Onze kracht is dat we een inhoudelijk sterk plan kunnen maken, maar ook weten wat nodig is om tot een geaccepteerde oplossing te komen. Eentje die past binnen de bandbreedte van wet- en regelgeving én die op draagvlak van bestuur en samenleving kan rekenen. Dit betekent dat we je adviseren over welk spoor je moet volgen, hoe je plannen onderzoekt en onderbouwt en hoe je (interne) stakeholders en belangen verbindt.

Samen bouwen aan de toekomstbestendige stad
Samen bouwen aan de toekomstbestendige stad

Adaptief ontwikkelen

De aard van stedelijke ontwikkeling verandert. De opgaves waarvoor je staat, vragen om een goede strategie voor (over)morgen, maar net zo goed om oplossingen voor wat vandaag speelt. Alles draait om flexibiliteit. Om een plan dat mee kan bewegen met de tijd en technologische ontwikkelingen. Met onze kennis van Omgevingswet, m.e.r.-trajecten en monitoring scheppen we toetsbare kaders waarbinnen ontwikkelingen ruimte krijgen, zonder dat je de regie verliest. Op deze manier hebben we in diverse steden al onze stempel gezet.

Samen werken aan een toekomstbestendige stad?

Neem contact met ons op.

Tim Artz
Stel een vraag