Ga naar hoofdinhoud
Omgevingsplan
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Dirk van de Wetering
Stel een vraag

Dé gids op weg naar een bestendig omgevingsplan

Elke gemeente moet in 2029 over een omgevingsplan beschikken. Dit betekent dat de huidige bestemmingsplannen en verordeningen voor de fysieke leefomgeving dan niet meer gelden. Maar, welke regels en plannen neem je mee? Hoe doe je dit en met wie? Met onze ruimtelijke kennis én onze know how van de Omgevingswet geven we vorm aan het omgevingsplan. 

Flexibeler, simpeler en integraler

Het omgevingsplan moet ruimte bieden om een gezonde en veilige fysieke leefomgeving vorm te geven. Daarbij horen organische gebiedsontwikkeling, maar ook een flexibeler manier om regels te maken voor de bestaande situatie. Dit betekent dat we onzekerheid in ruimtelijke plannen meer gaan omarmen; dat onvoorziene ontwikkelingen niet al op voorhand onmogelijk zijn. De vraag is wel: hoe geef je straks ruimte, maar zorg je ook voor voldoende kaders? Welke regels stel je op, hoe bepaal je omgevingswaarden en hoe ga je die monitoren…?

Het omgevingsplan

Daarnaast vraagt de totstandkoming van een omgevingsplan om een nieuwe manier van werken. De gemeente heeft vrijheid om regels te maken die passen bij het eigen grondgebied en je kijkt niet alleen vanuit ruimtelijk perspectief, maar ook vanuit gezondheid, veiligheid en sociale ontwikkeling. Dit vraagt om input (juridisch, beleidsmatig, milieukundig) vanuit elk domein. Ook samenwerking tussen onder meer burgers, bedrijfsleven, veiligheidsregio’s is cruciaal om tot regels te komen die aansluiten bij de praktijk.

Van black box naar concreet plan

In deze ‘proeftuin’ voelen onze adviseurs, juristen, data-specialisten en ruimtelijke adviseurs zich thuis. Ze overzien het geheel, weten welke stappen je moet nemen en zijn bedreven in het samenwerken met verschillende disciplines en invalshoeken. Ze helpen je om invulling te geven aan interne samenwerking en burgerparticipatie. Zo komen we tot een goed onderbouwd omgevingsplan (of delen daarvan). Een plan dat uitvoerbaar is, voldoende handvatten biedt, maar ook ruimte geeft. We ondersteunen je bij:

 • Opstellen van een startnota en plan van aanpak;

 • Inrichten procesaanpak omgevingsplan;

  • Analyseren beleidswaarden;

  • Samenhang met instrumenten omgevingsvisie en programma;

  • Samenhang met m.e.r., monitoren van effecten van ambities en doelstellingen;
    

 • Vormgeven aan (burger)participatie;

 • Opstellen van het omgevingsplan.

Kies voor ervaring in de Omgevingswet

In Antea Group tref je een partner die al sinds 2011 betrokken is bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Als kennis- en sparringpartner voor het Ministerie, maar ook als partner voor gemeentelijke en provinciale organisaties. Zo hebben we in de afgelopen jaren een bewezen track record opgebouwd als het gaat om onderzoek, advies en planvorming. Zo zijn we bij diverse omgevingsplan-trajecten betrokken geweest, onder andere bij Haven-Stad Amsterdam, Hembrugterrein Zaanstad, gemeente Almere (Floriade en Weerwater), gemeente Amersfoort, gemeente Noordwijk en de gemeente Waterland (Galgenriet).

Bekijk ook de andere diensten over stedelijke planning

Stappen maken met het omgevingsplan?

Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Dirk van de Wetering
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie