Ga naar hoofdinhoud
Participatie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Participeren = meerwaarde

Alleen ga je sneller, en samen kom je verder. Dat is de essentie van participatie volgens Antea Group. Nederland is een democratie waarin polderen de normale gang van zaken is. Iedereen heeft een mening en een stem, en die laten we graag horen. Stakeholders zijn dé expert over hun eigen leefomgeving. Als we op zoek gaan naar oplossingen voor ruimtelijke en maatschappelijke opgaven doen we dat daarom samen met hen. Zeker bij thema’s zoals klimaatadaptatie, energietransitie, de openbare ruimte en bijvoorbeeld bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Want in een land waarin elke vierkante meter wordt gebruikt, staat het gesprek centraal bij de invulling van onze leefomgeving.

Lees meer over:

Samen naar integrale oplossingen

Antea Group ondersteunt bij participatie door het op een laagdrempelige manier betrekken van bewoners, organisaties, ondernemers en ketenpartners bij een proces. We combineren online- en offline instrumenten zodat iedereen wordt uitgenodigd en de mogelijkheid heeft om deel te nemen. We pakken participatieprocessen integraal aan, waarbij er een balans is tussen de inhoud (die moet staan als een huis en aansluiten op wet- en regelgeving) en het proces (aantrekkelijke en energieke aanpak). Het hele proces steken we praktisch in en voeren we in logische én overzichtelijke stappen uit. De aanpak blijft flexibel en op basis van maatwerk, zodat we waar nodig kunnen bijsturen. Zo komen we samen met betrokkenen tot integrale oplossingen voor de opgaven van vandaag en morgen.

Anders denken en doen

Samen zijn we verantwoordelijk voor hoe we de beschikbare ruimte gebruiken en beoogde doelen halen. Van bewoner en ondernemer tot nutsbedrijf, natuurorganisatie en overheid. Om draagvlak te creëren voor initiatieven (zowel voor het proces als het resultaat) maken we steeds meer ruimte voor dialoog. Het doel: samen Nederland mooier en gezonder maken. Participatie gaat over collectief meedenken en samen een win-win creëren. Dat kan alleen vanuit echte vertegenwoordiging. 

Participatie passen we toe als aanvulling op ons bestaande democratische systeem. We faciliteren het gesprek en dit vraagt om een andere manier van denken, doen en organiseren. Daarbij hebben ook volksvertegenwoordigers een rol en geven we hen de mogelijkheid om op het juiste moment aan de knoppen te draaien. Participatie is maatwerk en dat begint met het opstellen van een passend, concreet en transparant stappenplan. De essentie van participatie is voor ons met oprechte interesse luisteren naar standpunten en twijfels van anderen. Het gaat om het loslaten van je eigen waarheid om die samen opnieuw te verkennen en te vormen.

Participeren = meerwaarde
Participeren = meerwaarde

Mens en techniek voor online en offline participatie

Voor het faciliteren van het gesprek en een democratisch proces, zetten onze adviseurs zowel online als offline instrumenten en methodes in. Deze zijn afgestemd op de doelgroepen en partners in het proces. Zo geeft onze Toolbox Anderhalvemeter Participatie aan de hand van de treden van de participatieniveaus een breed scala aan mogelijkheden: zoals digitale platforms, drive-through informatieavonden en innovatieve offline ontmoetingen.

Denk ook eens aan onze Coalitiescan: een online applicatie die op democratische wijze de meningen van stakeholders inventariseert en een kader biedt voor de dialoog. Hiermee investeer je aan de voorkant voor een gedragen proces en uitkomst dat onder aan de streep minder tijd en geld kost.

Participatie verankeren

We helpen organisaties om een participatietraject tot een succes te maken. We doen dit op projectbasis, maar we hebben ook de deskundigheid in huis om participatie blijvend in de organisatie te borgen. Zodat volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren gesteld staan bij toekomstige trajecten. En daarbij niet alleen de juiste middelen en werkprocessen tot hun beschikking hebben, maar ook de competenties en vaardigheden om in participatieprocessen de juiste dingen te doen met passend gedrag. Wij helpen graag om deze fundamenten voor professionele participatie met jou vorm te geven.

Wat is participatie volgens Antea Group? Lees het hier.

Meer informatie over Participatie? Neem gerust contact met ons op!

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Wil je weten welke tools en diensten passen bij jouw participatie doel?

Voor vragen, informatie of een afspraak over participatie.

Neem contact met ons op.

Emanuel Borninkhof
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie