Ga naar hoofdinhoud
Participatiebeleid en de Omgevingswet
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Participatiebeleid voor gemeentes zeer gewenst bij de implementatie Omgevingswet

Bij de implementatie van de Omgevingswet moet elke gemeente, provincie of waterschap een vastgesteld participatiebeleid hebben (motie Nooren). Het is de bedoeling dat na de invoering van de Omgevingswet initiatieven (beleid en projecten) met een grote impact op de leefomgeving, met meer participatie tot stand komen. Hoe je precies participeert is volledig vormvrij. Antea Group maakt hiervoor een uitnodigend en Omgevingswet-proof participatiebeleid!

Motiveringsplicht

In de motivering moet worden verwezen hoe is voldaan aan het eigen participatiebeleid. Dit beleid dient onder andere een afwegingskader te bevatten waarmee de initiatiefnemer de keuze voor een bepaald participatietraject onderbouwt. Ontbreekt dit participatiebeleid, dan kan er dus niet goed worden voldaan aan deze motiveringsplicht. Dit kan grote juridische gevolgen hebben.  

Projectinitiatieven

Voor (particuliere) projectinitiatieven die straks passen binnen het omgevingsplan geldt deze motiveringsplicht strikt genomen niet. Participatie kan bij een omgevingsvergunning aanvraag worden geadviseerd of gestimuleerd, maar niet worden afgedwongen. Echter voor activiteiten die niet passen in het omgevingsplan, kan door bevoegd gezag een participatieplicht worden opgelegd. Het is daarom heel belangrijk om deze “buitenplanse activiteiten”’  nu goed vast te leggen in je participatiebeleid.

Participatiebeleid voor gemeentes zeer gewenst bij de implementatie Omgevingswet

“Zonder duidelijk kader geen maatwerk maar willekeur.”


Mirle van Huët
Adviseur Strategie & Besluitvorming

Maatwerk

Participatie is maatwerk en juist daarom door de wetgever vormvrij gelaten. Er ligt daarmee een grote verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer om per geval de juiste participatievorm toe te passen. Ook met een duidelijk kader van een opdrachtgever is het verstandig een sterke eigen visie en strategie te ontwikkelen als particulier initiatiefnemer. Antea Group is door een brede projectportefeuille expert  voor marktpartijen op het gebied van participatie. Door onze kennis en expertise te blijven delen minimaliseren we het leergeld voor opdrachtgever, opdrachtnemer en de participatiemaatschappij.   

Samenwerken in één participatiekader

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Maar hoe voorkomen we dat we onnodig veel of lang participeren? Participatie is niet nieuw, al decennia helpt het ons in toenemende mate om projecten beter, mooier en sneller te realiseren. Antea Group levert je een duidelijk participatiekader. Dat helpt om in een vroeg stadium de juiste afweging te maken voor een optimaal participatieproces. Vanuit onze brede ervaring met participatie, kunnen wij voor jouw beleid op maat ontwerpen waarmee je participatie strategisch in de besluitvorming en organisatie borgt. Met het kader ben je beter in staat met de omgeving kansen te benutten en risico’s te beheersen.

Learning by doing

Wanneer het participatiebeleid goed op papier staat zijn we er nog niet. Het succes zit in de vertaling van het beleid naar de praktijk. Het gat tussen het beleid (ambitie) en de praktijk kent soms een steile leercurve. Wij bieden initiatiefnemers deskundigheid, een Toolbox Participatie met onder andere een Coalitiescan en opleidingen om participatie blijvend in jouw organisatie te borgen. Wil je weten welke tools en diensten passen bij jouw participatie doel? Klik dan hier voor een overzicht

Participatiebeleid voor gemeentes zeer gewenst bij de implementatie Omgevingswet
Participatiebeleid voor gemeentes zeer gewenst bij de implementatie Omgevingswet

Bekijk ook de andere diensten over strategie en besluitvorming

Emanuel Borninkhof
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie