Ga naar hoofdinhoud
Strategisch samenwerken
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Jesse Stammers
Stel een vraag
Eric Hof
Stel een vraag

Door samenwerken verder vooruit

Onze wereld wordt steeds complexer en bevindt zich in meerdere transities. Denk aan klimaat, energie, vervangingsopgaven en verstedelijking. Om deze transities succesvol en duurzaam aan te gaan, is samenwerking essentieel. En samenwerken is een vak. Binnen Antea Group hebben wij daar een methodiek voor ontwikkeld. Dat leidt tot een optimale strategische samenwerking.

Van bouwstenen tot inhoud

Samen doelen bereiken is alleen mogelijk door het creëren van flexibele verbindingen, netwerken en coalities, zowel binnen als tussen organisaties. Daarnaast gaat het ook over het samen optrekken met belanghebbenden bij ontwikkelingen en beslissingen. Samenwerken gaat wat ons betreft over verbinding creëren, samen aan het werk gaan en concrete doelen halen.

Maar hoe geef je deze samenwerking vorm en blijf je vervolgens op koers? Hoe doe je dit met andere organisaties of burgers? Hoe doe je dit binnen en tussen teams? Antea Group helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Of je nu een samenwerking aan het opstarten bent, er al middenin zit of wilt evalueren. Op basis van onze ervaring hebben wij hiervoor 7 bouwstenen voor samenwerking gevormd:

  1. Urgentie en verantwoordelijkheid; 

  2. Gedeelde doelstellingen;

  3. Vertrouwen en respect;

  4. Kwaliteit van communicatie; 

  5. Ruimte voor het individu;

  6. Duidelijke rolverdeling;

  7. Flexibiliteit; 

Inhoud als basis

Samenwerking gaat niet zonder inhoud. Uiteindelijk werken we samen aan een duurzame verbetering van onze leefomgeving. En komt samenwerking pas écht goed tot stand als er inhoudelijke resultaten worden geboekt die het verschil maken. Voor Antea Group is het realiseren van deze inhoud dan ook een belangrijk uitgangspunt. Hier ligt onze kracht: wij zijn in staat om het organisatorische en menselijke te verbinden met de relevante inhoud.

Door samenwerken verder vooruit
Fotograaf: Maarten Coolen

Het begint met ambitie

Samenwerken begint bij het vaststellen van ambities. Deze ambities volgen uit de doelstelling van de samenwerking: wat willen we ermee bereiken? Voor het ontwikkelen van samenwerking onderscheiden we drie mogelijke ambitieniveaus: als incidentele oplossing, als structureel instrument of als ‘way of life’. Op basis van deze doelstelling en ambitie werken we aan het initiëren, ontwikkelen en verbeteren van de samenwerking. 
 

Bekijk ook de andere diensten over strategie en besluitvorming

Heb je vragen of wil je een afspraak over Strategisch samenwerken?

Neem contact met ons op.

Jesse Stammers
Stel een vraag
Eric Hof
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie