Ga naar hoofdinhoud
Coalititiescan
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Jesse Stammers
Stel een vraag

in één keer inzicht in gedeelde en tegenstrijdige belangen

Het ophalen van alle belangen en meningen is niet altijd makkelijk. Hoe zorg je ervoor dat het proces eerlijk is ingericht? Dat iedereen wordt gehoord en de richting niet wordt bepaald door diegenen met de luidste stem en de meeste macht? De Coalitiescan biedt een democratische oplossing en werkt op basis van een door de wetenschap gevalideerde methodiek (q-sort). Hiermee wordt in één keer inzichtelijk waar de gedeelde en tegenstrijdige belangen liggen.

Wetenschappelijk gevalideerd

De coalitiescan brengt op basis van een wetenschappelijk gevalideerde methode, de daadwerkelijke denkbeelden in kaart. De tool kan steeds weer opnieuw gebruikt worden in het project of proces om te ontdekken of de omgeving van mening verandert of niet.

Wat is het?

De coalitiescan bestaat officieel uit vier opeenvolgende onderdelen:

  • de belangeninventarisatie;
  • de applicatie ‘coalitiescan’;
  • het coalitiegesprek;
  • de analyse en het adviesrapport.

Belangeninventarisatie

Tijdens deze inventarisatie wordt er een ‘belangen-balans’ gemaakt. We gaan op zoek naar alle mogelijke belangen en gedachten die er zijn over het onderwerp. Dit doen we natuurlijk samen met de opdrachtgever maar ook de inhoudelijke experts en belangenvertegenwoordigers. Dit vormt de basis voor de coalitiescan.

De Coalitiescan

De coalitiescan is een applicatie en een democratische manier om standpunten op te halen. Het is een methodiek waarmee een grote groep stakeholders gesorteerd wordt op basis van meningen denkgroepen. De applicatie werkt met een gevalideerde analytische selectiemethodiek genaamd Q-Sort, of Q Methodology.

Hoe werkt de applicatie?

  1. De deelnemers ontvangen een unieke link naar jouw coalitiescan
  2. De deelnemers beoordelen de stellingen van ‘eens’ naar ‘oneens’
  3. Vervolgens moeten zij kiezen welke stellingen het meest/minst belangrijk zijn
  4. De coalitiescan software analyseert de data en herkent patronen
  5. Dit levert vaak 3 à 4 heersende denkgroepen op

Het coalitiegesprek 

Nadat de scan is voltooid, worden de door de applicatie gegenereerde denkgroepen geanalyseerd en gevisualiseerd door onze adviseurs. Deze analyses en visualisaties zijn input voor het coalitiegesprek. Omdat de denkrichtingen duidelijk zijn en men op een systematische wijze zijn mening heeft mogen duiden, kan het gesprek meteen tot de kern komen; namelijk de achterliggende waarden en motivaties van de deelnemers. Dit geeft een genuanceerder beeld van de resultaten. Daarnaast kan er tijdens het gesprek gezocht worden naar gedeelde belangen en een aanzet worden gemaakt voor een vervolgstap, strategie of visie.

Analyste en advies

Op basis van de bovenstaande opgehaalde informatie, formuleert Antea Group een adviesrapport. De focus van zo’n rapport verschilt per opdracht en is ook afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Het kan een plan van aanpak zijn voor een interne organisatieontwikkeling, een hoofdstuk voor een gebiedsvisie, of een genuanceerde stakeholderanalyse waar de omgeving zijn input in terug kan lezen.

Wanneer en voor wie?

Q-sort voor omgevingsmanagement

De Q-sort analyse gaat verder dan de standaard stakeholderanalyses in omgevingsmanagement. Veel strategieën en stakeholderbenaderingen worden (soms onbewust) uitgevoerd op basis van aannames over stakeholders. En met de komst van de Omgevingswet - waarin er een duidelijke focus ligt op participatie - zijn aannames niet meer voldoende. De coalitiescan is een democratische tool en startpunt voor een gericht gesprek. Daarnaast is het vorm-vrij en kan er gespeeld worden met de wijze waarop, waar en wanneer de tool ingezet wordt.

Coalitiescan voor gebiedsontwikkeling 

Een integrale gebiedsontwikkeling is een ingewikkeld proces met meerdere opgaves op het gebied van leefbaarheid, ondernemen, klimaat, energie en gezondheid. Er zijn dus ook meerdere belangen maar hoe maak je deze inzichtelijk? Wat zijn de meningen van de toekomstige gebruikers, de energieleveranciers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, ondernemers of bewonersinitiatieven? De coalitiescan biedt een systematische en democratische aanpak voor het in kaart brengen van de verschillende denkgroepen.

Coalitiescan voor organisatieontwikkeling, strategie of visievorming 

De coalitiescan is ook toepasbaar voor organisaties. Bijvoorbeeld bij een organisatieverandering, het vaststellen van de bedrijfsmissie of het vinden van een gemeenschappelijke deler in een project. De Q-sort analyse brengt de huidige denkgroepen over het desbetreffende veranderingsproces in kaart en plaatst die vervolgens tegenover de andere belevingsgroepen. Vanuit deze verschillende groepen kan een visie worden gedestilleerd.

Meer weten?

Wil je weten wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op.

Jesse Stammers
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie