In de afgelopen maanden is er in Nederland veel veranderd. De anderhalvemetersamenleving deed zijn intrede en de economie kwam op veel plekken tijdelijk tot stilstand. Doordat participatie geen doorgang vond, lagen ook veel ruimtelijke projecten stil. Nu wordt het tijd dat we weer aan de slag gaan. Hoe organiseer je het gesprek met de omgeving op anderhalvemeter? En hoe bereik je een ander publiek dan de usual suspects? De Toolbox Anderhalvemeterparticipatie biedt hier oplossingen voor.

Toolbox

Antea Group ontwikkelde met de Toolbox een interactief overzicht van digitale en analoge participatiemogelijkheden op anderhalvemeter. In de Toolbox nemen we u mee in de traditionele participatieladder en de rollen van de participanten binnen die ladder. Aan de hand van de de 4 treden van ‘mee’ (meeweten, meedenken, meedoen, meebepalen) introduceren we onze menukaarten. Elke menukaart geeft voor een trede van ‘mee’ een uitgebreide keuze aan participatiemiddelen en –vormen (ofwel “gerechten”), waarmee u in verschillende fasen van een project en voor verschillende stakeholders keuzes kunt maken. Voor meer details over het betreffende gerecht klikt u op de link; daarmee komt u bij de detailpagina met uitleg en tips, maar ook risico’s en beheersmaatregelen. Op de vele participatievormen zijn natuurlijk allerlei varianten te verzinnen maar het biedt een goede ‘kick start’ voor elk participatietraject.

We hebben een toolbox ontwikkeld voor anderhalvemeter participatie. Het geeft antwoord op de vraag: “hoe kunnen stakeholders meedenken, meedoen, meeweten en meebepalen in de anderhalvemetersamenleving?


Mirle van Huët en Laura Neijenhuis
Adviseur Strategie en Besluitvorming & Planvorming en Mobiliteit

Hoe participeren we op anderhalve meter?

Participatie verandert misschien een beetje in de anderhalvemetersamenleving, maar veel blijft ook hetzelfde! Loopt u in een project aan tegen de vraag: hoe participeren we op anderhalvemeter? Neem dan gerust contact op en wij helpen u graag aan de hand van onze Toolbox verder.