Ga naar hoofdinhoud
Reconstructie infra en openbare ruimte
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Dé expert voor de realisatie van herinrichtingsprojecten

Onze openbare ruimte gaat de komende jaren flink op de schop. Zeker nu er naast de noodzakelijke vervangingen wordt geïnvesteerd in een buitenruimte die klimaatbestendig, gezond en veilig is. Goed om te weten dat je met de afdeling Realisatie van Antea Group kunt bouwen op een partner die deze projecten voor je kan realiseren: van riolering tot wegen en groen.

Specialist in reconstructie openbare ruimte

Bij Antea Group Realisatie vind je de mensen die weten wat er wordt gevraagd om reconstructies in de openbare ruimte te realiseren. Technisch specialisten, projectleiders, werkvoorbereiders. Maar ook deskundigen op het gebied van milieu, risicomanagement en omgevingsmanagement. Resultaat: slimme faseringen, goede logistieke oplossingen en minimale hinder voor de omgeving. Schakel ons in voor: 

  • Rioleringswerk;

  • Opruimingswerk (en hergebruik van materiaal);

  • Verkeersplannen;

  • Aanleg bestratingen en verhardingen;

  • Aanleg van groenvoorzieningen;

  • Realisatie duurzame verlichting;

  • Realisatie waterbergingen;

  • Terreininrichting: bruggen, speelvoorzieningen, bebording.

Dé expert voor de realisatie van herinrichtingsprojecten
Dé expert voor de realisatie van herinrichtingsprojecten

Voor het hele werkpakket

Wat opdrachtgevers in ons waarderen is dat we in staat zijn om hen te ‘ontzorgen’. Dit betekent dat ze vanaf de projectstart één aanspreekpunt hebben die al het werk voor je regelt. We organiseren, coördineren en voeren uit. We kijken hierbij niet alleen door onze technische bril. We zijn ook in staat om de belangen van opdrachtgevers, omwonenden en gebruikers bijeen te brengen en tot een goed plan te smeden.

Specialist in infra rondom gebouwen

Van schoolplein tot parkeerplaats, van waterpartij tot beleefpark. De (her)inrichting én het onderhoud van de buitenruimte rondom gebouwen is een vak apart. Niet alleen als het aankomt op een goed ontwerp én een slimme aanleg. Maar ook als het gaat om onderhoud. Dit vergt over de langere termijn vaak een grotere investering van de aanleg. Binnen elk project is ons vertrekpunt dan ook: Beheerbewust Ontwerpen én Ontwerpbewust beheren.

Toekomstbestendig realiseren

Circulair, flexibel, duurzaam: reconstructies van de openbare ruimte gaan steeds vaker gepaard met oplossingen rondom klimaatadaptatie, smart mobility en stedelijke vergroening. Goed om te weten dat Antea Group Realisatie hierin met je meedenkt. Bijvoorbeeld over de realisatie van duurzame verlichting, verkeersplannen, of de gecombineerde realisatie van groenvoorzieningen met waterbergingen.

Herinrichting van infra en openbare ruimte?

Neem contact op met één van onze experts.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie