Wanneer je op Texel tussen Den Burg en de Cocksdorp reist, is de kans groot dat je de Nieuwlanderweg gebruikt. Deze veertien kilometer lange weg voert door het Texelse polderland. Een traject dat door achterstallig onderhoud en groeiende verkeersintensiteit toe is aan een reconstructie. De gemeente Texel schakelde Antea Group in om een herinrichtingsplan op te stellen voor de eerste zes kilometer.

Uitdagingen genoeg

Wie wel eens van Den Burg naar de Cocksdorp is gereden, heeft ongetwijfeld de beperkingen van de Nieuwlanderweg ervaren. Projectleider Evelien Lange: ‘De weg is langgerekt en smal. Caravans en vrachtwagens kunnen elkaar nauwelijks passeren en rijden hierdoor de bermen kapot. De kruispunten bieden fietsers en voetgangers weinig veiligheid. Daarnaast kent de weg nogal wat achterstallig onderhoud.’

Een veilige, duurzame weg

Veiliger, duurzamer en passend in het landschap: de voornaamste uitgangspunten die we meekregen van de gemeente. Een open vraag: maar wel één die binnen een jaar moet leiden tot een ontwerp dat goedkeuring krijgt van de gemeenteraad. Projectmanager Peter van Kampen: ‘Belangrijk is dat je van meet af aan met álle partijen om tafel gaat, om wensen en uitgangspunten boven water te krijgen.’

De basis voor de wegreconstructie

Samen met Piet Conijn, projectleider namens de gemeente Texel, wordt die basis gelegd. Peter: ‘Met ruimtelijke specialisten en beheerders hebben we in meerdere sessies knelpunten en wensen in kaart gebracht en wat de verwachtingen zijn van de oplossingen.’ Ook Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt in een vroeg stadium aangehaakt. Onder meer omdat reconstructie voor hen mogelijkheden biedt voor de aanleg van nieuwe duikers.

Bekijk hier de video over het project:

Een divers maatregelenpakket

Vanuit dit vertrekpunt zette Antea Group haar ontwerpers, verkeerskundigen, adviseurs en een landschapsarchitect aan het werk om tot een ontwerp te komen. Dit leidt tot een fors maatregelenpakket: een bredere weg, een berm met grasbetonblokken, ruimte voor fiets- en voetpaden, veel beplanting en groen, dynamische Led-verlichting en houten geleiderail. Uiteraard hebben we ook een doorkijkje gemaakt naar de grondverwerving, flora en fauna en ruimtelijke inpassing.

Contractvorming weg

Niet alleen het ontwerp, ook de contractvorming lag bij Antea Group. Na een gezamenlijke sessie op basis van ‘De contractenkiezer’, werd ervoor gekozen om het project als Bouwteam-verband op de markt te zetten. Peter: ‘Ons ontwerp vormt de onderlegger voor het uitvoeringsontwerp waarbij de aannemer betrokken wordt. Door in een bouwteam te werken kunnen we dit ontwerp samen met de aannemer blijven optimaliseren.’

Groen licht

Voordat het project de ‘markt op kon’, moest de gemeenteraad van Texel goedkeuring geven. De coronacrisis leek roet in het eten te gooien. De planpresentatie stond gepland in maart en kon niet doorgaan. Peter: ‘Om geen tijd te verliezen maakten we een animatie. Die hebben we op afstand getoond. Aan de hand van deze visualisatie en het plan van aanpak van de projectleider gaf de raad groen licht. De verwachting is dat dit najaar de schop de grond in gaat. ‘Exact wat de gemeente voor ogen had’.