In het centrum van Drachten is het gedateerde busstation door Antea Group omgevormd tot een modern busstation. De vernieuwing van dit station aan het Van Knobelsdorffplein volgt op de aanleg van het transferium Drachten-Oost, de nieuwe spil in het busvervoer, aan de rand van Drachten. Dit transferium, eveneens gerealiseerd door Antea Group, is in december 2016 geopend.

Mooie ontvangstruimte

De provincie Friesland en de gemeente Smallingerland trekken samen twee miljoen euro uit om van het Van Knobelsdorffplein een mooie ontvangstruimte te maken. Het geheel krijgt een moderne, frisse uitstraling met meer ruimte voor het fietsverkeer en de voetgangers. Door het verwijderen van de reeds gesloten restauratie, wordt er vanaf het nieuwe busstation een ruime doorgang gerealiseerd naar het Raadhuisplein, het nieuwe winkelhart van Drachten.

Vernieuwing busstation

Het busstation ligt aan de Berglaan, de drukste verkeersader in het centrum van Drachten. Om de overlast te minimaliseren, is de ombouw en vernieuwing van het busstation in de zomervakantie van 2017 uitgevoerd. Met een strak bouwschema en de inzet van de beste vakmensen is deze grote uitdaging binnen acht weken gerealiseerd. Het storten van het beton is hierbij maatgevend geweest voor de werkvolgorde.

Entree naar Raadhuisplein

Na ingebruikname van het nieuwe busstation is het oude perron gesloopt, waarna ter plekke de overdekte nieuwe fietsenstalling is gerealiseerd. Als afronding van het werk heeft Antea Group een plein aangelegd vanaf het busstation naar de entree van het centrum. Op dit plein worden onder andere cortenstalen bloembakken, zitelementen en nieuwe abri’s aangelegd met veel groen rondom. Een nieuwe blikvanger voor het centrum van Drachten. De oplevering is gepland in mei 2018.