De expert weer aan zet, dat is waar het bij Best Value Procurement om draait. Om projectrisico’s te minimaliseren wil je niet zomaar iedereen inhuren, maar alleen dié expert die de projectdoelstellingen gaat realiseren. Maar hoe vind je die expert? Of hoe kun je als leverancier jouw expertise laten zien?

Meld je nu aan

Alle risico's ingeschat en beheerst

Best Value Procurement is een aanpak omtrent het vinden en inzetten van de beste (beschikbare) expert voor het project. En daarmee de beste waarde te leveren aan de opdrachtgever. Want een echte expert doorgrondt het hele project op voorhand. Daardoor kan hij aan de voorkant alle risico’s inschatten en bij voorbaat al beheersen, waardoor faalkosten worden geminimaliseerd en de planning wordt gehaald.

Wil je weten wat Best Value is? Wat een expert is, wat ‘dominante informatie’ en ‘metrics’ zijn? Volg onze training Best Value en behaal je B+ certificaat!


Frank Smit
Projectmanager Contracten

De B+ training is bedoeld voor opdrachtgevers én opdrachtnemers die met Best Value aan de slag willen en behandelt de volgende onderwerpen:

  • Toegevoegde waarde van Best Value;
  • Theorie en achtergrond;
  • Wat is een expert (team);
  • Verantwoordelijkheden voor opdrachtgever en opdrachtnemer;
  • Hoe verloopt een project van voorbereiding en aanbesteding tot oplevering;
  • Oefenen met doelstellingen, prestaties, kansen en risico’s.

Er staan geen vaste data voor deze training gepland. Wij bieden onze trainingen graag op maat aan. Waar mogelijk digitaal in de vorm van een webinar, waar nodig op locatie, in company of één van onze kantoren. Deze training wordt afgesloten met een examen.