Best Value (BVP) is een verandering in het traditionele opdrachtgever– opdrachtnemerschap. De opdrachtgever contracteert de opdrachtnemer met de juiste expertise en ervaring om het project uit te voeren. De opdrachtnemer kan op basis van ervaring het beste het project overzien, inschatten welke risico’s er zijn en deze beheersen. De opdrachtgever neemt hierin een faciliterende rol.

Meld je nu aan

Het proces en de filosofie

In deze training krijg je meer inzicht in het proces en filosofie van Best Value. Je oefent in verschillende praktijksituaties hoe je met Best Value jouw interne bedrijfsprocessen kunt verbeteren en het rendement van een aanbesteding kunt verhogen.