Best Value (BVP) is een verandering in het traditionele opdrachtgever– opdrachtnemerschap. De opdrachtgever contracteert de opdrachtnemer met de juiste expertise en ervaring om het project uit te voeren. De opdrachtnemer kan op basis van ervaring het beste het project overzien, inschatten welke risico’s er zijn en deze beheersen. De opdrachtgever neemt hierin een faciliterende rol.

Meld je nu aan

Het proces en de filosofie

In deze training krijg je meer inzicht in het proces en filosofie van Best Value. Je oefent in verschillende praktijksituaties hoe je met Best Value jouw interne bedrijfsprocessen kunt verbeteren en het rendement van een aanbesteding kunt verhogen.

Wij begeleiden tenders aan opdrachtnemers- en opdrachtgeverskant. Daarnaast trainen we de sleutelfiguren voor de interviews.


Frank Smit
Projectmanager Contracten

Onderwerpen van de cursus

In deze training gaan we op de volgende onderwerpen in:

  • Best Value grondbeginselen, de theorie en de 4 fasen;
  • Doelstellingen en prestaties, risico’s versus fouten;
  • Oefenen met inschrijving, dominante informatie, metrics;
  • Houding en gedrag, verwachtingen en interviews.

Na afloop van de basistraining heb je kennis van de theorie en ben je klaar voor de inschrijving.

Er staan geen vaste data voor deze training gepland. Wij bieden onze trainingen graag op maat aan. Waar mogelijk digitaal in de vorm van een webinar, waar nodig op locatie, in company of één van onze kantoren.