14 december 2017 - Bij de aanleg van fietspad F441 in de Krimpenerwaard is voor het eerst in Nederland bodemstabilisatie met Allu Stabilisatie systeem toegepast. “Allu Stabilisatie systeem minimaliseert het gebruik van primaire grondstoffen en het aantal transportbewegingen dat normaal gesproken nodig is. Resultaat is een snelle werkwijze met forse CO2-reductie, minder schade aan lokale wegen en beperking van overlast voor de omgeving.” Aldus Corrie Bos, projectleider Wegen bij Antea Group.

De bodem wordt tot 3,5 meter diep gemengd met een bindmiddel. Het veen krijgt zo de eigenschappen van lemige zandgrond. Voor fietspad F441 betekent dit een stevige, maar geen ‘beton-harde’ laag zodat de aanleg van kabels en gras / beplanting ook in de toekomst mogelijk blijft. Deze innovatieve stabilisatietechniek betekent dat paden en wegen in veengebieden binnen korte tijd geasfalteerd kunnen worden. Met traditionele voorbelasting is hiervoor minimaal vier maanden nodig.

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group maakt zich samen met aannemer Heijmans sterk voor Allu Stabilisatie systeem. Provincie Zuid-Holland en toekomstig eigenaar Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard zijn de opdrachtgevers die meegaan in deze innovatie. Het Allu Stabilisatie systeem is in opdracht van Heijmans aangebracht door Kok Lexmond – Kok Lexmond heeft daarvoor het Allu Stabilisatie systeem aangeschaft waarmee Massa Stabilisatie kan worden uitgevoerd. Fugro voerde de benodigde bodem- en laboratoriumonderzoeken uit en bepaalde de samenstelling van het gebruikte mengsel.

Aantoonbaar

Allu Stabilisatie systeem is een Finse innovatie die inmiddels in 18 landen succesvol wordt toegepast. Dankzij GPS-technieken is het mogelijk om de draagkracht van de bodem aantoonbaar en beheerst te versterken. Voor opdrachtgever provincie Zuid-Holland en beheerder Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard was dit een belangrijke randvoorwaarde om te kiezen voor Allu Stabilisatie systeem. Sinds de start van de werkzaamheden worden de effecten op het grondwater in het gestabiliseerde pakket veen en in de omgeving onderzocht en gemonitord. Nu, na een jaar monitoring, blijkt dat de bodemstabilisatie geen consequenties heeft voor het grondwater in de omgeving. De omgevingsdienst is op basis van de monitoringsresultaten akkoord gegaan met het uitgevoerde werk.

Met de Omgevingsdienst is afgesproken nog twee jaren te monitoren om meer kennis op te bouwen van de werking in de grond.

Voor meer informatie

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 65 jaar.

Download hier het hele persbericht