Een fijne en goede samenwerking loont! Dit blijkt uit het vertrouwen dat Rijkswaterstaat heeft geuit door Antea Group wederom de opdracht te gunnen voor het uitvoeren van projectbeheersing voor belangrijke keringen, sluizen en objecten en systemen voor de begeleiding van het verkeer op de hoofdvaarwegen. Een mooie opdracht van 3 jaar.

Belangrijke water- en stormvloedkeringen

Ook de komende jaren gaat een team van ervaren adviseurs Rijkswaterstaat helpen bij het beheer en onderhoud van aansprekende objecten in Nederland. We werken voor vooraanstaande objecten als de Maeslantkering en de Hollandsche IJsselkering en aan het onderhoud en de vernieuwing van de Dynamisch Verkeers Managementsystemen Vaarwegen. Hierdoor dragen wij actief bij aan de belangrijke vervangings- en renovatieopgave waar Rijkswaterstaat de komende jaren voor staat.

Expertise van Antea Group

Vanwege de jarenlange samenwerking die wij al hebben op de keringen, hebben we deze opdracht verworven en zijn we per 1 mei 2022 gestart. Sinds 2017 geven we Rijkswaterstaat inzicht in stuurinformatie en helpen daarmee de beheersing van de beheer- en onderhoudsprojecten op de keringen en vaarwegen. Dit doen we op de disciplines Kansen- en risicomanagement, Financieel management, Kwaliteitsmanagement, Planningsmanagement, Stuur- en verantwoordingsinformatie en Scope- en baselinebeheer.

Op het gebied van Financieel management werken we samen met onze vertrouwde partner Van Berkel Professionals. Door de goede resultaten in de afgelopen jaren en het vertrouwen hebben we in de aanbesteding de opponenten achter ons gelaten en heeft Rijkswaterstaat ons het vertrouwen gegeven ook voor de komende jaren onze samenwerking voort te zetten.

Samenwerking in een duurzame relatie

Binnen onze samenwerking hechten we grote waarde aan openheid en goede afstemming. Dit heeft in de afgelopen jaren bijgedragen aan de duurzame relatie en ook werkplezier voor iedereen. Het gaat in projecten niet altijd perfect, maar door daar samen open over te spreken en constructieve oplossingen voor te vinden, bevorderde dit de samenwerking. Dit hield ook alle betrokkenen scherp en droeg bij aan de kennis, continuïteit en ontwikkeling waar wij in samenwerking met onze klanten en partners voor staan.

Met trots werken wij dan ook samen met Rijkswaterstaat aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland!