Ga naar hoofdinhoud
Wind- en zonne-energie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Dieuwke Martens-Bakker
Stel een vraag

Zonnepark ontwikkelen, meer met windenergie?

Energie uit zon en wind: cruciaal om de doelen uit het Klimaatakkoord te behalen. Maar de aanleg van zonneparken en windturbines op het land brengen grote uitdagingen met zich mee. Als het gaat om wet- en regelgeving, ruimtelijke impact en netinpassing. Maar net zo goed om samenwerking, financiën en draagvlak. Van strategie tot en met de realisatie: in Antea Group vind je een partner die je bij elke stap verder helpt.  

Windenergie en zonne-energie

Hoewel er steeds meer energie uit zon en wind wordt opgewekt, zijn we er nog lang niet. Voor de komende jaren ligt hier een forse opgave. Immers, windturbines en zonneparken laten zich niet zondermeer aanleggen. Ruimte is schaars, netcapaciteit niet oneindig en technieken veranderen. Waar liggen kansen (én waar niet), hoe creëer je draagvlak en hoe zorg je voor een bestendige businesscase? Of je nu als beleidsmaker, netbeheerder of initiatiefnemer bij ons komt: vanuit elk perspectief bieden wij ondersteuning.

Zonnepark ontwikkelen, meer met windenergie?
Zonnepark ontwikkelen, meer met windenergie?

Een ijzersterk team naast je

Onze kracht schuilt in de veelzijdigheid aan disciplines die wij in huis hebben. Dit stelt ons in staat om in elk vraagstuk de juiste kennis aan tafel te brengen. Zo vind je bij ons de beste experts van Nederland op het gebied van ruimte, energietechniek, energiewet- en regelgeving. Maar ook specialisten op het gebied van contracting, engineering en omgevingsmanagement. We ondersteunen bij:  

  • Beleidsontwikkeling & Strategische Advisering
  • Vooronderzoek en projectontwikkeling
  • Ruimtelijke procedures en vergunningverlening
  • Realisatie en exploitatie

Energietransitie: in elke fase van een project

Windturbine plaatsen, zonnepark ontwikkelen? Vanuit onze brede ‘in-house’ kennis denken wij mee in elke projectfase van een windturbine- of zonne-energieproject. Zo kun je ons inschakelen voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie, het doorrekenen van scenario’s en adviezen over opbrengsten, netinpassing en subsidies. Maar wij adviseren je net zo goed over de inpassing van energielandschappen, windturbines of zonneparken. Van ontwerp, bestemmingsplan tot en met het MER-onderzoek.

Ons trackrecord

Met Antea Group breng je vooral een ervaren partij aan boord. Zo zijn we betrokken geweest bij meer dan tachtig projecten rondom windenergie. Ook op het gebied van zonne-energie beschikken wij over mooie referentieprojecten. We ondersteunden de gemeente Almere bij de ontwikkeling van het grootste zonnepark van Flevoland: Zuyderzon. Voor Rijkswaterstaat brachten wij de mogelijkheden voor zonne-energie langs de Rijksweg A1 in kaart en in Coevorden verzorgden wij de bouwvoorbereiding voor een zonnepark met 18.000 zonnepanelen.

Samen werken aan een klimaatneutraal 2050?

Neem contact met ons op.

Dieuwke Martens-Bakker
Stel een vraag