Ga naar hoofdinhoud
Wind- en zonne-energie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Wind- en zonne-energie

Heb je vragen?

De directe meerwaarde van wind- en zonne-energie

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. In 2023 moet dat 16% zijn. In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 tenminste 35 terawattuur (TWh) duurzame elektriciteit op land (wind én zon) geproduceerd moet worden. Wind- en zonne-energie zijn belangrijke vormen van duurzame energie om deze doelen te halen.

Een waardevolle verbinding

Antea Group ondersteunt de overheid, projectontwikkelaars, bedrijven en burgers bij het realiseren van deze doelstellingen. Dat doen we door het verbinden van deze partijen en hun belangen. Dat resulteert namelijk in gedragen oplossingen die technisch en financieel ook uitvoerbaar zijn. Antea Group werkt aan wind- en zonne-energie projecten voor overheden, marktpartijen en belangenverenigingen.

Alles begint bij het begrijpen en verbinden van partijen. Vanuit onze brede ‘in-house’ kennis denken wij als partner mee over de verschillende projectfases van een wind- of zonne-energieproject. Onze duurzame energie adviseurs adviseren over opbrengsten, netinpassing en subsidies. Altijd vanuit een integrale blik op de ruimtelijke, beleidsmatige, technische en financiële haalbaarheid van alle doelstellingen.

Kennis en haalbaarheid

Antea Group adviseert partijen bij het ruimtelijk inpassen van een energielandschap met zonne-energie. Bijvoorbeeld bij het toepassen van grootschalige zonneparken, dat roept nog altijd vragen op bij diverse partijen zoals overheden, initiatiefnemers en omwonenden. Als adviesbureau speelt Antea Group een belangrijke rol bij innovatieprojecten voor de integratie van zonnestroom in de infrastructuur. Daarbij is het van belang om samen met betrokken partijen zoals waterschappen, overheid en gemeenten beter en gerichter kennis te delen rondom de technische, economische en juridische mogelijkheden om zonne-energie in te passen in de publieke infrastructuur.

Nationale doelstelling

De nationale doelstelling is om in 2060 6.000MW windenergie op land en in 2023 4.450MW windenergie op zee te hebben gerealiseerd. Antea Group verbindt hierbij partijen en belangen van overheid, projectontwikkelaars, bedrijven en burgers. Bij een windmolenpark zijn er zoveel factoren die van invloed zijn op de haalbaarheid. Naast de hoeveelheid wind, zorgen ook zaken als natuurwaarden, slagschaduw, geluid, de aanwezigheid van infrastructuur zoals kabels, leidingen, wegen en vliegvelden voor impact op de haalbaarheid. Denk hierbij ook aan het beleid, het windaanbod, de beschikbare subsidies, de technische complexiteit en het lokale draagvlak. Antea Group ondersteunt bij het leveren van inzicht in al deze aspecten.

Samen werken aan een klimaatneutraal 2050?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie