Ga naar hoofdinhoud
AI (Artificial Intelligence) Vision
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

AI (Artificial Intelligence) Vision

Heb je vragen?

Het snelst lerende systeem voor beeldherkenning 80% sneller klaar voor het échte werk

Grote hoeveelheden data verzamelen uit beelden en video’s? Antea Group zorgt ervoor dat je sneller dan ooit over een model beschikt dat zelfstandig voor je aan de slag gaat. Binnen één dag bieden we je een werkend basisontwerp van een algoritme. En dankzij active deep learning realiseren wij een inspanningsreductie van 80% bij het verfijnen van het algoritme.

De kleinste details

Dronebeelden, video’s, luchtfoto’s: ze bevatten een schat aan informatie. Het analyseren van deze beelden is alleen zeer tijdrovend: zeker wanneer de mens aan zet is. Gelukkig zijn computers beter dan ooit in staat om grote hoeveelheden beelden objectief te analyseren en te interpreteren. Ze herkennen de kleinste details en kunnen zeer nauwkeurig objecten of afwijkingen classificeren, tellen en lokaliseren.

Waar pas ik het op toe?

Beeldherkenning kunt u op ontzettend veel domeinen en vraagstukken toepassen. Uit één enkel beeld onderscheidt een algoritme met gemak tienduizenden objecten.

  • Wilt u inzicht in het aantal illegale plaatsingen van afval bij containers (zwerfafval) dat zich in jouw gemeente bevindt door het toepassen van beeldherkenning?
  • Aan de hand van smartphonebeelden volautomatisch schades in beeld brengen van wegen?
  • Of wilt u op basis van camerabeelden een bepaald type voertuig tellen en tracken?
  • Heeft u behoefte aan inzicht in schades aan oevers door het toepassen van beeldherkenning op 360 graden beelden gemaakt met onze onderwaterdrone?

Zo zijn er nog tal van mogelijkheden te bedenken waarop beeldherkenning kan worden toegepast.

Training van algoritme

Automatische beeldherkenning vraagt om een betrouwbaar algoritme. Een model moet hiervoor getraind worden. Zo heb je menselijke bijsturing nodig om ‘kennisgaten’ in te vullen en nieuwe verbanden te leggen. Dit gebeurt door beelden te doorlopen en objecten handmatig aan te wijzen (annoteren). Onze ervaring is dat dit langdurige processen zijn,  voordat een model voldoende getraind is. Dit maakt dat de inzet van automatische beeldherkenning nog een hoge drempel kent. Maar… AI Vision brengt daar verandering in. 

Het snelst lerende systeem voor beeldherkenning 80% sneller klaar voor het échte werk
Het snelst lerende systeem voor beeldherkenning 80% sneller klaar voor het échte werk

Welk verschil maakt het AI Vision?

AI Vision is een zeer snelle leerling. Het systeem maakt gebruik van interactive deep learning. Dit houdt in dat ons model zelflerend is. Er is veel minder menselijke input nodig om objecten te herkennen, verbanden te leggen en nieuwe data te analyseren. Een algoritme is hierdoor 80% sneller getraind en kan eerder zelfstandig aan de slag. Uiteraard is er supervisie nodig: de expert blijft ‘onderdeel van het proces’. Maar van elke menselijke handeling, leert en verbetert het systeem zichzelf.

Wat is het voordeel?

Het voordeel van AI Vision is snelheid én kosteneffectiviteit. Lever visuele data aan (luchtfoto’s, dronebeelden, filmpjes) en u heeft binnen één dag al een werkend basismodel (prototype) van het algoritme. Brengt dit het resultaat dat u voor ogen had? Met deep learning-technologie verfijnt en verbeter het platform automatisch z’n resultaten. Binnen zeer korte tijd beschikt u over een zeer accuraat model. Dit betekent dat de investering in een algoritme lager is; hiermee wordt beeldherkenning voor veel data-vraagstukken een interessante optie.  

Hoe werkt het?

Onze dataspecialisten ontwikkelen dankzij AI Vision in vier stappen een prototype algoritme in één dag. Deze dag ziet er als volg uit:

  1. Design Sprint: uiteraard nemen onze data scientist en business developer met u door wat uw vraag en wat het gewenste resultaat dient te zijn;
  2. Toepassen AI Vision: samen met u maken wij een selectie van beelden, annoteren wij de objecten en legt de gewenste taken vast voor het algoritme;
  3. Testen en finetunen: tussentijds testen wij het algoritme en waar nodig finetunen wij het algoritme om een optimale betrouwbaarheid te behalen;
  4. Toetsing resultaat: Aan het eind van de dag bespreken wij gezamenlijk het eindresultaat om te beoordelen of deze voldoet aan uw wensen vanuit de Design Sprint. Tevens bespreken wij met u het vervolgtraject om naar volledig getraind model te komen.

Het vervolgtraject bestaat uit het verder verfijnen van het algoritme, zodat deze betrouwbaar zelfstandig aan de slag kan.

Naast het gezamenlijk ontwikkelen van algoritmes, kunt u de getrainde algoritmes afnemen in abonnementsvorm in de AI Store by Antea Group. De getrainde algoritmes zijn in de praktijk getoetst door onze domeinexperts. Hierdoor bent u verzekerd van een goed bruikbaar algoritme, waarin onze kennis van data-sciene en domeinexpertise bij elkaar komen.

Kennismaken met deze snelle leerling?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie