Grote projecten brengen grote risico’s met zich mee. Om deze met elkaar goed te kunnen beheersen is het van belang om in scenario’s te denken, goed te kunnen analyseren en de juiste instrumenten te kunnen inzetten. Maar minstens zo belangrijk is ons gedrag: verantwoordelijkheid nemen, samen kansen en bedreigingen in kaart brengen en elkaar tijdig aanspreken om risico’s te beheersen.

Meld je nu aan

Mens, organisatie en middelen

In de training Risicogestuurd Handelen gaan we in op de drie kernelementen; mens, organisatie en middelen. Risicogestuurd handelen vraagt veel zelfkennis. Daarnaast is kennis van de andere (project)deelnemers essentieel. Met name hun invloed op de samenwerking en de organisatie. En welke rol spelen de beschikbare middelen daarbij?

Wat weet en kun je na de training?

Na het volgen van de training Risicogestuurd Handelen heb je meer inzicht in de factoren die van belang zijn bij risicobeheersing. Je weet wat risicogestuurd handelen inhoudt en kunt het toepassen in je project. Niet alleen de technische aspecten maar vooral ook de menselijke factor. Wat vraagt goede risicobeheersing van mijn gedrag en dat van anderen in een project? Je kent je eigen risicoprofiel en je bent je bewust van het effect daarvan op de relatie met anderen. Je begrijpt hoe je samen werkt aan een cultuur waarin risico’s beter beheerst worden en hoe je dit kunt borgen in de projectorganisatie. Je weet welke onderdelen je hiervoor kunt inzetten en je kan een risicoanalyse uitvoeren en succesvol toepassen in je project.

De training is voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met opdrachten of projecten waarin risicobeheersing van belang is.

 

Ervaren en 'blended' leren

In onze trainingen werken wij volgens de principes van ervarend en ‘blended’ leren. Dit betekent dat er wordt gewerkt aan de hand van praktijkvraagstukken die jij zelf inbrengt. Bovendien kan je gebruik maken van ons e-learning platform voor trainingsmateriaal en interactie met collega cursisten.

Het programma

Het programma van deze tweedaagse training bevat de volgende onderdelen:

  • Introductie en visie op risicogestuurd handelen;
  • Je eigen risicoprofiel en wat dit betekent voor samenwerking met anderen;
  • De organisatie van risicogestuurd handelen;
  • De risicoanalyse;
  • Oefenen van praktijksituaties in een rollenspel op basis van jouw eigen vraagstuk.

De training Risicogestuurd Handelen duurt twee aaneengesloten dagen, met op de eerste dag een ochtend, middag en avondprogramma. En de tweede dag een programma van 9.00 uur – 16.30 uur.

Data en locatie

Er staan geen vaste data voor deze training gepland. Wij bieden onze trainingen graag op maat aan. Waar mogelijk digitaal in de vorm van een webinar, waar nodig op locatie, in company of één van onze kantoren.