Wil jij in programma’s of projecten goed voorbereid zijn op de aanwezige risico’s? Wil je weten welke risico’s er zijn in en rondom een programma of project? En hoe jij beter met de risico’s om kunt gaan? Dan is deze training risicomanagement iets voor jou. In deze praktijkgerichte training krijg je inzicht in de risico’s die een programma of project in de hedendaagse tijd met zich meebrengt. Je gaat concreet met een casus uit je eigen werkomgeving aan de slag om de risico’s in beeld te brengen en de daadwerkelijke voorbereiding van je programma of project te optimaliseren. Zo word jij door het leren in de praktijk beter en helpt het de kwaliteit van je praktijkcasus naar een hoger plan te tillen.

Meld je nu aan

Jouw resultaat

De complexiteit van een programma of project heeft een relatie met de onvoorspelbaarheid en de bijbehorende risico’s. Ik ken de verschillende risico’s die er zijn en begrijp de bijbehorende kenmerken en impact die deze kunnen hebben. Ik kan mijn praktijkcasus door de inzet van diverse methoden analyseren op mogelijke risico’s en weet hoe ik deze beheersbaar kan maken. Ik weet hoe ik de risico-dialoog bij een team in kan zetten om de risico’s bespreekbaar te maken en oplossingen te verzinnen.

Ik ben me bewust van- en in staat om de evaluatierapportages en benchmarkonderzoeken te analyseren op risico’s en kan deze vertalen naar de relevantie voor mijn eigen of toekomstige programma of project. Ik ben mij bewust van mijn eigen rol en bijdrage in het omgaan met risico’s m.b.t. eerlijkheid, integriteit, duidelijkheid, pro-activiteit en omgevingssensitiviteit. Ik kan beter rekening houden met de bestuurlijke-, politieke-, ambtelijke-, publieke- en financiële risico’s door me in verschillende perspectieven te verplaatsen.

Doelgroep

Je bent een project-/programmamanager, werkt in een project of programma of bent een leidinggevende of beleidsadviseur die zich wil bekwamen in het risicomanagement. Je hebt een opleiding op HBO of WO-niveau en werkervaring binnen het publieke domein.

Ervarend en 'blended' leren

In onze trainingen werken wij volgens de principes van ervarend en ‘blended’ leren. Dit betekent dat:

 • De training zeer praktisch is; korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met praktijkoefeningen;
 • Jouw werkpraktijk voor alle oefeningen het uitgangspunt vormt;
 • Mensen uit jouw werkomgeving worden betrokken om jou op een gerichte wijze constructieve feedback te geven;
 • Jij kunt leren via verschillende media en werkvormen (klassikaal en via ons e-learning platform). Ons uitgangspunt daarbij is ‘digitaal waar mogelijk en fysiek waar nodig’. Wij zullen, met inachtneming van het eindresultaat, online toepassingen maximaal inzetten. Gedacht moet worden aan: e-learning, online opgaves, chatbox functionaliteit inzetten, Teams, Skype, digitaal speeddating, etc.

 

Aanpak

In deze opleiding leer je de betekenis en meerwaarde van risicomanagement in programma’s en projecten en hoe jij hier in de praktijk mee om kunt gaan. Tevens leer je te spiegelen op je eigen kijk op risico’s en de betekenis voor de samenwerking met anderen. De basis van de training is het leren in de praktijk. Zo ga je in gesprek met een ervaren programmamanager en staat de eigen (of fictieve) casus centraal in de training. De trainers hebben ervaring met risicomanagement in het publieke domein en kunnen deze ervaring d.m.v. concrete handvatten overbrengen. De training wordt op HBO/WO-niveau verzorgd.

De training bestaat uit drie modules (twee dagdelen per module). We starten de training met een persoonlijke intake waarin je leerbehoefte, leervoorkeur stijl en persoonlijke praktijkcasus besproken wordt. Elke module wordt afgesloten met een reflectie van het geleerde op de eigen praktijkcasus. Wij vragen tussen de modules aan de deelnemers om in de eigen praktijk het geleerde toe te passen en reflectieopdrachten uit te voeren, waarmee te theorie praktisch gemaakt wordt en in de eigen context gebruikt wordt. Aan het einde van de training ontvang je een deelname certificaat.

Programma

Module 1: Basis van risicomanagement

 • De deelnemers leren de kern van risicomanagement;
 • De deelnemers leren de verschillen tussen risicomanagement en regulier werken;
 • De deelnemers leren de betekenis van risicomanagement binnen programma’s en projecten;
 • De deelnemers leren verschillende analyse- en beheers methoden en technieken;
 • De deelnemers leren werken met het model risicodialoog;
 • De deelnemers spiegelen het geleerde aan de eigen praktijk, ervaring en aan de eigen casus.

Module 2: Perspectieven op risicomanagement

 • De deelnemers leren het effect van de verschillende perspectieven politiek, bestuur, ambtelijk, publiek en financieel op de risico’s;
 • De deelnemers gaan in gesprek met een ervaren programmamanager over de verschillende perspectieven van risicomanagement en het effect op de risico’s;
 • De deelnemers gaan d.m.v. zelfonderzoek na welk voorkeursperspectief deze zelf hebben en welke betekenis dit heeft voor de risico’s. Ze leren het risicoleiderschap te ontwikkelen;
 • De deelnemers leren het belang van (collectief) eigenaarschap bij het dragen van risico’s;
 • De deelnemers gaan een risicodialoog voeren over de eigen casus d.m.v. een rollenspel waarmee vanuit verschillende perspectieven gekeken wordt naar de risico’s.

Module 3: Beheersing in risicomanagement

 • De deelnemers leren met welke maatregelen de risico’s beheersbaar gemaakt kunnen worden;
 • De deelnemers leren de strategische, externe en operationele risico’s inzichtelijk te maken t.o.v. elkaar;
 • De deelnemers leren op welke wijze de maatregelen geborgd kunnen worden;
 • De deelnemers leren om te gaan met dilemma’s en strategieën voor de restrisico’s;
 • De deelnemers spiegelen het geleerde aan de eigen praktijk, ervaring en aan de eigen casus.

 

Incompany

Deze training biedt Antea Group ook incompany aan. Voor gemeenten, verplichte gemeenschappelijke regelingen en de Rijksoverheid bestaan subsidiemogelijkheden vanuit het A+O fonds. De kosten voor de training bedragen € 1.295,- excl. BTW per deelnemer, inclusief alle (test)materialen en arrangementskosten. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact met Emanuel Borninkhof via emanuel.borninkhof@anteagroup.nl of via onderstaand contactformulier.