Wil jij leren hoe je processen in kunt richten? Wil je weten wat daarbij komt kijken? En hoe jij in processen sturing kunt geven aan het behalen van de opgaven? Dan is de training procesmanagement iets voor jou. In deze praktijkgerichte training leer je een (bestuurlijke) opgave naar processen te vertalen, hoe je jouw proces in samenhang met andere processen vorm kunt geven en kunt sturen. Je gaat concreet met een casus uit je eigen werkomgeving aan de slag om je procesvaardigheden te optimaliseren. Zo word jij door het leren in de praktijk beter in procesmanagement en helpt het de kwaliteit van je praktijkcasus naar een hoger plan te tillen.

Meld je nu aan

Wat leer je tijdens de training Procesmanagement?

Na het volgen van de training procesmanagement ben ik mij als procesmanager of procesbegeleider bewust van het krachtenveld binnen mijn organisatie en ben ik in staat om de dialoog tussen diverse actoren in het krachtenveld te organiseren. Ik begrijp de verschillende belangen en opvattingen en bied ruimte om deze uit te wisselen. Ik heb geleerd hoe ik belemmeringen of tegenstrijdige belangen bespreekbaar maak waardoor constructieve oplossingen ontstaan.

Ik beschik over competenties om mensen te verbinden en tot gemeenschappelijke resultaten te laten komen. Ik snap de mechanismen die invloed hebben op draagvlak en weet welke investering nodig is in het realiseren van draagvlak door mensen te betrekken, te luisteren en te informeren. Tegelijkertijd kan ik de veelheid aan informatie vertalen in een procesaanpak waarin betrokken partners zich kunnen vinden. Het resultaat van mijn werk is dat processen soepel verlopen waarbij rekening wordt gehouden met het maatschappelijk krachtenveld.

Voor wie is deze training bedoeld?

Je hebt ervaring in het werken binnen projecten of programma’s en wilt leren hoe procesmanagement kan helpen in het bereiken van ambities of het realiseren van opgaven. Je hebt een opleiding op HBO of WO-niveau en werkervaring binnen het publieke domein.

 

Ervaren en 'blended' leren

In onze trainingen werken wij volgens de principes van ervarend en ‘blended’ leren. Dit betekent dat:

 • De training zeer praktisch is; korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met praktijkoefeningen;
 • Jouw werkpraktijk voor alle oefeningen het uitgangspunt vormt;
 • Mensen uit jouw werkomgeving worden betrokken om jou op een gerichte wijze constructieve feedback te geven;
 • Jij kunt leren via verschillende media en werkvormen (klassikaal en via ons e-learning platform). Ons uitgangspunt daarbij is ‘digitaal waar mogelijk en fysiek waar nodig’. Wij zullen, met inachtneming van het eindresultaat, online toepassingen maximaal inzetten. Gedacht moet worden aan: e-learning, online opgaves, chatbox functionaliteit inzetten, Teams, Skype, digitaal speeddating, etc.

Aanpak

In deze training leer je de betekenis en invloed van procesmanagement binnen het organiseren en realiseren van de opgaven. Tevens leer je te spiegelen op je eigen leiderschap en de betekenis voor de politieke- en bestuurlijke context waarin je acteert. De basis van de training is het leren in de praktijk doordat de eigen (of fictieve) casus centraal staat in de training. De trainers hebben ervaring met procesmanagement in het publieke domein en kunnen deze ervaring d.m.v. concrete handvatten overbrengen. De training wordt op HBO/WO-niveau verzorgd.

De training bestaat uit vier modules (twee dagdelen per module). We starten de training met een persoonlijke intake waarin je leerbehoefte, leervoorkeur stijl en persoonlijke praktijkcasus besproken wordt. Elke module wordt afgesloten met een reflectie van het geleerde op de eigen praktijkcasus. Wij vragen tussen de modules aan de deelnemers om in de eigen praktijk het geleerde toe te passen en reflectieopdrachten uit te voeren, waarmee de theorie praktisch gemaakt wordt en in de eigen context gebruikt wordt. Aan het einde van de training ontvang je een deelname certificaat.

Programma training

Module 1: Basis procesmanagement

 • Deelnemers worden op gang gebracht met theorie en voorbeelden;
 • De deelnemers leren het theoretische concept procesmanagement;
 • De deelnemers leren de 8T’s van procesmanagement;
 • De deelnemers leren de onderliggende mechanismen inzake veiligheid, voortgang, inhoud en openheid;
 • De deelnemers gaan aan de hand van voorbeelden verder in op de principes van processturing versus projectsturing versus programmasturing;
 • De deelnemers leren de proceskenmerken van verschillende sectoren;
 • De deelnemers worden uitgedaagd om het geleerde in deze module via een opdracht in de eigen context te plaatsen, te delen en hierop te reflecteren via peer reviews;
 • De deelnemers spiegelen het geleerde aan de eigen casus.

Module 2: Ontwerpprincipes procesmanagement

 • De deelnemers gaan dieper in op de ontwerpprincipes;
 • Deelnemers worden in subgroepen ingedeeld en krijgen een casus waarin een proces ontworpen moet worden;
 • Vraagtechnieken en gespreksleiding worden verwerkt in de casus-aanpak door subgroepen met elkaar in gesprek te laten gaan en elkaar feedback te geven;
 • Subgroepen worden daarbij ook gestimuleerd om de rolverdeling met elkaar af te stemmen en vorm te geven;
 • Vanuit door deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek wordt een stakeholderanalyse uitgevoerd en worden theorieën en hulpmiddelen behandeld om naar een omgeving te kijken (coalities, leefstijlen, etc).

Module 3: Procesmanagement binnen complexiteit

 • Deelnemers krijgen een introductie op het dynamisch procesmanagement: op basis van het gedachtegoed van Teisman, Westerveld en Hertogh;
 • De deelnemers leren op welke wijze interactie van invloed is op een proces in een politiek-bestuurlijke context waarin diverse stakeholders diverse belangen behartigen;
 • De complexiteit wordt vervolgens samen nader geduid. Wat is complexiteit? Wanneer is iets complex? En wat betekent dit voor sturing en handeling?
 • Vanuit theorie voeren de deelnemers een dialoog hierover, vanuit hun eigen praktijk en ervaring en spiegelen het geleerde aan de eigen casus.

Module 4: Mijn rol als procesmanager

 • Deze module staat in het teken van oefenen, feedback en zelfreflectie;
 • Door middel van rollenspellen wordt gewerkt aan de attitude in complexe processituaties, bewustwording van de complexiteit in de eigen interne en externe werkomgeving en de persoonlijke kwaliteiten in relatie tot de gevraagde vaardigheden, doelen en onzekerheden;
 • De deelnemers spiegelen het geleerde aan de eigen praktijk, ervaring en aan de eigen casus.

 

Incompany

Wij bieden onze trainingen graag op maat aan. Waar mogelijk digitaal in de vorm van een webinar, waar nodig op locatie, in company of één van onze kantoren. De training bestaat uit vier modules van 09.30 uur tot 16.30 uur en duurt twee maanden. Deze training bieden we ook incompany aan. Voor gemeenten, verplichte gemeenschappelijke regelingen en de Rijksoverheid bestaan subsidiemogelijkheden vanuit het A+O fonds. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact met Emanuel Borninkhof via onderstaand formulier.

Kosten en annulering

De kosten voor de training bedragen € 1.695,- ex BTW per deelnemer, inclusief alle (test)materialen en arrangementskosten. De trainingen zijn belast met 21% BTW. Publieke organisaties kunnen in nagenoeg alle gevallen de BTW terugvorderen. Vraag de mogelijkheden in jouw eigen organisatie na.

Wij bieden tot twee weken voor de startdatum de mogelijkheid om de training kosteloos te annuleren. Twee weken voor de startdatum ontvang je de bevestiging dat de training doorgaat.