Wil jij ambtelijk opdrachtgever (AOG) worden? Wil je weten wat daarbij komt kijken? En hoe jij als AOG sturing geeft aan een ambtelijke opdracht? Dan is deze training iets voor jou. In deze praktijkgerichte training krijg je inzicht in de ambtelijke en bestuurlijke processen. Je gaat concreet met een casus uit je eigen werkomgeving aan de slag om je vaardigheden als AOG te optimaliseren. Zo word jij door het leren in de praktijk als AOG beter en helpt het de kwaliteit van je praktijkcasus naar een hoger plan te tillen.

Meld je nu aan

Wat heb je geleerd na deze training?

Na het volgen van de training ambtelijk opdrachtgever (AOG) ben ik mij bewust van mijn rol tussen bestuurder, ambtelijke organisatie, marktpartijen, project/programma. Ik kan de ambtelijke en bestuurlijke processen doorgronden en heb de vaardigheden om hiernaar te handelen. Samen met de bestuurder breng ik in kaart wat het doel van een opdracht is en binnen welke gemeentelijke opgave dit past. Ik ben mij bewust van mogelijke politiek-bestuurlijke afbreukrisico’s en hoe ik daarop kan anticiperen. Ik kan in kaart brengen welke betekenis de opdracht heeft voor de stakeholders en welke relaties er zijn met andere opgaven.

Samen met de project/programmaleider kan ik de opdracht vertalen naar een passende organisatievorm, met heldere doelen en de beschikbare middelen. Ik weet wanneer ik mij door de project/programmaleider moet laten informeren over de voortgang van het project en kan hierover met mijn bestuurder communiceren. Ik ken de P&C cyclus en betekenis voor mijn rol en kan de ontwikkelingen in de context van de opdracht signaleren en verbinden met de opgave. Ik doorzie de samenhang met omgevingsmanagement, risicomanagement, programma- en projectmanagement en het AOG.

Voor wie is de training Ambtelijk Opdrachtgeverschap?

Je bent een beginnend bestuurder, ervaren project-/programmamanager of leidinggevende die zich wil bekwamen in de rol van AOG. Je hebt een opleiding op HBO+ of WO-niveau en werkervaring binnen het publieke domein.

Ervaren en 'blended' leren

In onze trainingen werken wij volgens de principes van ervarend en ‘blended’ leren. Dit betekent dat:

 • De training zeer praktisch is; korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met praktijkoefeningen;
 • Jouw werkpraktijk voor alle oefeningen het uitgangspunt vormt;
 • Mensen uit jouw werkomgeving worden betrokken om jou op een gerichte wijze constructieve feedback te geven;
 • Jij kunt leren via verschillende media en werkvormen (klassikaal en via ons e-learning platform). Ons uitgangspunt daarbij is ‘digitaal waar mogelijk en fysiek waar nodig’. Wij zullen, met inachtneming van het eindresultaat, online toepassingen maximaal inzetten. Gedacht moet worden aan: e-learning, online opgaves, chatbox functionaliteit inzetten, Teams, Skype, digitaal speeddating, etc.

 

Onze aanpak

In deze training leer je wat het betekent om een AOG te zijn en hoe jij de koppelfunctie tussen het bestuur en de programma-/projectorganisatie in kunt vullen. Tevens leer je te spiegelen op je eigen leiderschap en de betekenis voor de politieke- en bestuurlijke context waarin je acteert. De basis van de training is het leren in de praktijk. Zo ga je in gesprek met een ervaren AOG en staat de eigen (of fictieve) casus centraal in de training. De trainers hebben als AOG ervaring in het publieke domein en kunnen deze ervaring d.m.v. concrete handvatten overbrengen. De training wordt op HBO/WO-niveau verzorgd.

De training bestaat uit 5 modules (2 dagdelen per module). We starten de training met een persoonlijke intake waarin je leerbehoefte, leervoorkeur stijl en persoonlijke praktijkcasus besproken wordt. Elke module wordt afgesloten met een reflectie van het geleerde op de eigen praktijkcasus. Wij vragen tussen de modules aan de deelnemers om in de eigen praktijk het geleerde toe te passen en reflectieopdrachten uit te voeren, waarmee de theorie praktisch gemaakt wordt en in de eigen context gebruikt wordt. Aan het einde van de training ontvang je een deelname certificaat.

Programma AOG

Module 1: Basis van het AOG

Begrijpen van theoretische basis AOG door:

 • Voorbereidende analyses: Spend-analyse en Portfoliomodellen;
 • P&C-cyclus;
 • Inkoopproces;
 • Aanbestedingsregels;
 • Leveranciersmanagement;
 • Contractmanagement;
 • Samenhang met project-, programma- en strategisch omgevingsmanagement;
 • Theoretische basis toetsen aan praktijk casus.

Module 2: De maatschappelijke context van AOG

 • Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op AOG;
 • In gesprek met een politicus/bestuurders over de maatschappelijke context van een opgave;
 • Kijken naar jezelf als AOG, de context en de eigen organisatie;
 • Wat zijn de belangrijkste aspecten vanuit de context m.b.t. een opgave?
 • Wat is dan voor de realisatie daarvan van belang?
 • Wat betekent dit voor de rol van AOG en wat betekent dat voor jou?
 • Wat merken bewoners, ondernemers, politici en bestuurders daarvan?
 • Ervaringen uit module toetsen aan praktijk casus.

Module 3: De politieke context van AOG

 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit, perspectieven politiek/bestuur, markt en maatschappij, dilemma’s daarbij en de betekenis voor de rol van AOG;
 • Zelfonderzoek naar de voorkeur voor een perspectief politiek/bestuur, markt en maatschappij en de betekenis voor de invulling van jouw rol als AOG;
 • Inzicht in bestuursstijlen en betekenis voor rol van AOG;
 • Ervaringen uit module toetsen aan praktijk casus.

Module 4: Dilemma’s van AOG

 • In gesprek met een ervaren AOG over dilemma’s en hoe hiermee om te gaan;
 • Hoe organiseert hij/zij zich en op welke wijze wordt invulling gegeven aan de rol van AOG ?
 • Welke dilemma’s spelen er en hoe kun je daarmee omgaan?
 • Wat merken bewoners, ondernemers, politici en bestuurders daarvan?
 • Verkennen welke dilemma’s in eigen casus tussen politiek/bestuurlijke kaders en de organisatorische mogelijkheden kunnen ontstaan;
 • Werken aan strategieën om met de dilemma’s uit eigen casus om te kunnen gaan.

Module 5: Leiderschap van AOG

 • Zelfonderzoek naar persoonlijk leiderschap, de leiderschapsstijlen en het kernkwadrantenmodel gekoppeld aan de rol van AOG;
 • Herkennen van ontwikkelstadia teams, op welke wijze dit van invloed is op het realiseren van de opgave en hoe hiermee om te gaan;
 • Vertalen kennis en zelfinzicht van de module naar eigen opgave en vaardigheden en daarop reflecteren;
 • De training wordt afgesloten met een evaluatie en reflectie op geleerde m.b.t. de praktijkcasus.

 

Data en locatie

Wij bieden onze trainingen graag op maat aan. Waar mogelijk digitaal in de vorm van een webinar, waar nodig op locatie, in company of één van onze kantoren. De training bestaat uit vijf modules van 09.30 uur tot 16.30 uur en duurt drie maanden. Deze training biedt Antea Group ook incompany aan. Voor gemeenten, verplichte gemeenschappelijke regelingen en de Rijksoverheid bestaan subsidiemogelijkheden vanuit het A+O fonds. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact met Emanuel Borninkhof via onderstaand formulier.

Kosten en annulering

De kosten voor de training bedragen € 2.195,- excl. BTW per deelnemer, inclusief alle (test)materialen en arrangementskosten. In de training is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De trainingen zijn belast met 21% BTW. Publieke organisaties kunnen in nagenoeg alle gevallen de BTW terugvorderen. Vraag de mogelijkheden in uw eigen organisatie na. Wij bieden tot twee weken voor de startdatum de mogelijkheid om de training kosteloos te annuleren.