Een ringweg mag zich pas écht een ringweg noemen, als die een stad volledig omarmt. Dit geldt ook voor de Leidse Ring. Daar is de omarming bijna rond, op het noordelijke deel na. Daarom wordt de komende jaren hard gewerkt om deze schakel te realiseren: de Leidse Ring Noord. Tientallen experts van Antea Group en de gemeenten Leiden en Leiderdorp bereiden dit infraproject voor en brengen het naar realisatie.    

Ringstructuur

Met de Leidse Ring Noord ontstaat straks één ringstructuur die het verkeer soepel om het centrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. Hiervoor wordt de weg onder meer verbreed naar 2 x 2 stroken. Tunnels en ongelijkvloerse kruisingen zorgen voor betere doorstroming en bieden meer ruimte aan fietsers en voetgangers. Het hele project is opgedeeld in vijf tracédelen: Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan, kruispunt Engelendaal en Oude Spoorbaan.

Van referentieontwerp naar realisatie

In de afgelopen jaren stelde de gemeente het referentieontwerp voor de Leidse Ring Noord op. De volgende stap is om dit ontwerp uit te werken en voor te bereiden zodat een aannemer ermee verder kan. De gemeente Leiden verkoos Antea Group om dit werk op zich te nemen. Grootste uitdaging: zorg voor een ontwerp dat inpasbaar, uitvoerbaar én van toegevoegde waarde is voor de omgeving.   

Mooier maken Leidse Ring Noord

En daar ligt volgens projectmanager Peter van Kampen de crux. ‘De Leidse Ring Noord gaat niet alleen over een betere doorstroming; de weg moet Leiden en Leiderdorp vooral ook een stuk mooier maken.’ Eén van de redenen voor Antea Group om architect Jeroen Mensink aan het team toe voegen: ‘Iemand die de brug kan slaan tussen techniek en omgeving.’

Van Naturalis tot het LUMC

Die omgeving heeft een belangrijke stem in het ontwerp. Alleen al voor het tracé Plesmanlaan werden tientallen gesprekken gevoerd en meerdere bijeenkomsten georganiseerd. ‘Naturalis, het Pesthuis, het Leids Universitair Medisch Centrum: allemaal partijen die van de Plesmanlaan afhankelijk zijn. Wij wilden de plannen zoveel mogelijk op hun wensen en toekomstplannen afstemmen’, schetst van Kampen.  

Tientallen experts aan zet

Achter de uitwerking van de ontwerpen gaat meer schuil dan alleen vormgeving. Van Kampen: ‘We hebben tientallen experts aan boord om het ontwerp mogelijk te maken. Denk aan alle onderzoeken die nodig zijn: lucht, geluid, bodem, ecologie. Maar ook constructeurs en ingenieurs die ontwerpen en varianten doorrekenen. Of specialisten die zorgen voor de aankoop van gronden en het regelen van vergunningen.’

Door een lokale bril

Een gemêleerd team. Maar wel lokaal betrokken. Zo werkt het projectteam vanuit Restaurant ‘De Stal’: midden in het projectgebied. Ook startte het team het werk aan tracé Plesmanlaan met een ‘Project-Walk’. Van Kampen: ‘Met het kernteam hebben wij de locatie bezocht. En vanuit elke expertise hebben we de gedachten de vrije loop gelaten. Wat zou jij hier willen zien, waar zie jij kansen? Hierdoor ontstaan andere ideeën, inzichten en oplossingen.’

Groen, ruimtelijk en overzichtelijk

Dit resulteerde in een plan dat eind 2020 groen licht kreeg van de Toets- en Adviescommissie Openbare Ruimte (TACOR). Elementen die eruit springen? Van Kampen: ‘Het ontwerp van de drie brede fietstunnels. We hebben het zo ingericht dat je je als fietser in een parkachtige-omgeving waant: groen, ruim en overzichtelijk.’

Het ontwerp voor het tracé Plesmanlaan kan de markt op. De ambitie is dat de aannemer die wordt gecontracteerd medio 2022 met de voorbereidende werkzaamheden start. Antea Group blijft daarna betrokken bij de Systeemgerichte Contractbeheersing. Uiteraard gaat de voorbereiding van de andere tracédelen in volle vaart verder. ‘De eerste stappen voor Oude Spoorbaan en Engelendaal hebben we al gezet.’