Ga naar hoofdinhoud
Toolbox Omgevingswet
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Daan Stolker
Stel een vraag

De slimme check-up voor je datahuishouding

De gemeentelijke basis- en kernregistraties leveren straks de input voor het omgevingsplan en toepasbare regels. Maar in hoeverre is die data actueel, betrouwbaar en consistent? De Toolbox Omgevingswet controleert registraties automatisch en brengt afwijkingen en tegenstrijdigheden aan het licht. Dit resulteert in waardevolle inzichten om jouw datahuishouding op orde te krijgen.

Data uit verschillende bronnen

De totstandkoming van het omgevingsplan en toepasbare regels vraagt om data uit verschillende basis- en kernregistraties. Goede datakwaliteit is cruciaal om tot plannen en regels te komen die juridisch, ruimtelijk en planologisch gezien kloppen. We weten allemaal dat een gemeentelijke datahuishouding die betrouwbaarheid en consistentie niet altijd biedt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De woonboerderij waar volgens het belastingbestand uitsluitend wordt gewoond, maar waar volgens Ruimtelijke Plannen een agrarische bestemming op zit;
 • Verschillen tussen het bebouwde vlak volgens de BAG of BGT en ruimtelijke plannen.

Toolbox Omgevingswet

Het is nogal een klus om die datakwaliteit in kaart te brengen. Daarom ontwikkelden onze dataspecialisten de Toolbox Omgevingswet. Dit instrument vergelijkt data uit basis- en kernregistraties, signaleert verschillen en checkt verbanden. De Toolbox voert deze analyses volledig automatisch uit en genereert vervolgens rapportages. Je kunt deze analyses periodiek zelf uitvoeren op basis van je eigen ambities.

Wat kan ik ermee?

De Toolbox Omgevingswet biedt waardevolle inzichten om jouw datahuishouding op orde te krijgen én te houden. Maak op basis van deze inzichten een gericht plan van aanpak voor het opwerken van data. Zo kun je de datakwaliteit blijvend monitoren en verbeteren.

De voordelen van een ‘schone’ datahuishouding

 • Actuele en consistente data resulteert in plannen die gebaseerd zijn op de feitelijke situatie;
 • Met een goede datakwaliteit in je basisbestanden kun je focus leggen op initiatieven van burgers en bedrijven;
 • Dankzij data-analyse breng je mogelijke ongewenste situaties in kaart.

Jij blijft in control

Met de Toolbox voer je je data-analyses in eigen huis uit. Je kunt de controlecyclus zelf inrichten en bijstellen op basis van jouw ambitieniveau en de capaciteit die je voorhanden hebt. Je bepaalt zelf hoe je de werkvoorraad (uitval) spreidt en op welke momenten je rapportages genereert.

De slimme check-up voor je datahuishouding

De Toolbox Omgevingswet loopt basis- en kernregistraties automatisch door en brengt verschillen, afwijkingen en tegenstrijdigheden aan het licht.


Marien van Zwol
Projectmanager Data & Informatie

Welke data-analyses zijn er in de Toolbox opgenomen?

De Toolbox is in staat om meerdere basis- en kernregistraties met elkaar te vergelijken. Hiermee verschaf je inzicht in:

 • De actualiteit, betrouwbaarheid en consistentie van registraties;
 • De kruisverbanden tussen registraties;
 • De relatie en kwaliteit tussen minder voor de hand liggende registraties zoals het Nationaal Handelsregister (NHR).

Welke data-analyses doet de Toolbox?

De Toolbox voert een heel scala aan standaard data-analyses uit.

 • BAG -> WOZ: check op verschillen tussen gebruiksdoel t.o.v. feitelijk gebruik, bouwjaren en koppelingen.
 • BAG -> BGT: check op bebouwd deel BAG en BGT en de koppeling.
 • BOR -> BGT: check op geometrie, classificatie en koppeling.
 • NHR -> WOZ -> RP -> BAG: in welke gebouwen verschillen de planologische bestemming met feitelijk of vergund gebruik en zijn er bedrijven gevestigd?
 • BGT –> RP: check op bouwvlakken en feitelijke bebouwing.
 • BRK -> BGT: check op particulieren die openbaar terrein in gebruik hebben of gemeentelijke terrein in eigendom hebben.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om maatwerk-scripts te ontwikkelen die volledig zijn afgestemd op jouw ambities en wensen.

De slimme check-up voor je datahuishouding
De slimme check-up voor je datahuishouding

Installatie van de Toolbox

Aan de slag met Toolbox? Dan brengen we eerst in kaart wélke registraties je wilt controleren en wat je ambitieniveau is. Al deze zaken regelen wij vervolgens voor je in, op locatie. Wij installeren de Toolbox en geven vervolgens een workshop over het gebruik ervan. Uiteraard bieden we je ook na de installatie alle support. 

Presentatie en rapportage

De Toolbox registreert verschillen én afwijkingen en genereert automatisch rapportages met daarin de uitval. Deze rapportages worden periodiek (dagelijks of wekelijks) op jouw server gegenereerd en op een afgesproken plek klaargezet.

Meer informatie over de Toolbox Omgevingswet?

Neem contact met ons op.

Daan Stolker
Stel een vraag