Ga naar hoofdinhoud
Implementatie Omgevingswet
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Implementatie Omgevingswet

Implementeren, een veel gehoord begrip momenteel. Zeker als het gaat over de implementatie van de Omgevingswet. Het lijkt een vaag en abstract begrip, maar als je je er iets beter in gaat verdiepen, dan zie je dat juist dit begrip de gehele lading dekt. Zeker bij de Omgevingswet! De sleutel zit ‘m in een juiste afstemming en invulling.

Implementatie (van het Latijnse werkwoord implére, 'invullen' of 'vervullen') is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie. De term wordt onder andere gebruikt in de ICT-wereld, in de bestuurskunde (implementatie van beleid) en in juridische context (implementatie van wetgeving), zo vermeldt Wikipedia het en dat klopt ook!
De definitie laat zien dat het begrip implementatie en Omgevingswet wel heel erg met elkaar verbonden zijn. Zeker gezien de toepassing bij ICT, in dit geval het DSO, de toepassing vanuit de bestuurskunde bij het uitwerken van de zes kerninstrumenten vanuit de Omgevingswet en de juridische verankering in het omgevingsplan en de onderliggende vergunningen. Implementeren van de Omgevingswet in jouw organisatie vraagt om een nadere duiding. Wat we de afgelopen jaren hebben gezien, is dat vele modellen en plannen beschikbaar zijn, maar dat het draait om de juiste afstemming en invulling -samen met de beschikbare kennis en menskracht- in de ambtelijke organisaties. Maatwerk dus!

Maatwerk centraal

Onze dienstverlening in de implementatie van de Omgevingswet is gebaseerd op de specifieke vraag van een opdrachtgever in een specifieke situatie. Het al eerder genoemde maatwerk. Dat betekent dat we meestal niet een kant-en-klaar oplossing beschikbaar hebben, maar op basis van een verkennend gesprek de oplossingsstrategie ontwerpen en uitwerken. Soms klinkt de oplossing wel als een standaardinstrument (zoals een implementatieplan of een implementatie- of procesmanager), maar is de uitwerking en inzet geheel gebaseerd op specifiek maatwerk.

Onze aanpak. Als eerste gaan we samen met jouw organisatie een diagnose stellen:

  • Wat is de behoefte?
  • Waar sta je nu in het proces en de voortgang?
  • Welke randvoorwaarden zijn belangrijk en bepalend?
  • Wat is de bestuurlijke opgave en betrokkenheid?
  • Wat zijn de kansen en bedreigingen?

Producten en diensten

  • Implementatieplan Omgevingswet als voorbereiding op de inwerkingtreding en het toewerken naar een voorbereide organisatie op de diverse kerninstrumenten en het onderliggende werkproces, de bestuurlijke afstemming en de planning, kosten en inspanningen.
  • Transitieplannen waarin specifieke (deel)opgaven centraal staan, zoals; het transitieplan, bestemmingsplan/omgevingsplan of het transitieplan VTH-opgaven.
  • Implementatiemanagers/procesmanagers die diverse organisaties begeleiden met de uitwerking van de implementatieopgaven vanuit specifieke behoeften (kennis inhoudelijk vanuit de Omgevingswet, organisatiekunde en de manier van werken met de Omgevingswet).
  • Rekenkameronderzoeken om de voortgang en de kwaliteit van de implementatie van de Omgevingswet door de ambtelijke organisatie onafhankelijk vast te stellen.

De implementatie van de Omgevingswet vraagt om overzicht, inzicht en ervaring met dergelijke omvangrijke implementatietrajecten van zowel proces als inhoud.

Robert Forkink
Stel een vraag