Een verkeerssysteem is een geheel van wegen en voertuigen. Maar het zijn de mensen die zich willen verplaatsen. Het zijn de mensen die mopperen. Het zijn de mensen die 9 van de 10 ongevallen veroorzaken.

Meld je nu aan

Mensgericht

Door een mensgerichte aanpak ontstaat meer grip op het gedrag van verkeersdeelnemers. Juist het betrekken van de mens kan leiden tot andere inzichten. Maatregelen waardoor het gewenste gedrag van de weggebruikers als logisch en vanzelfsprekend wordt ervaren. De training Actieve gedragsbeïnvloeding in het verkeer is bedoeld voor beleidsmakers mobiliteit.

Wat leer je tijdens de training Gedragsbeïnvloeding?

Vaak gebruikt men in de praktijk een beperkt aantal middelen om problemen op te lossen en te voorkomen. Men onderzoekt het probleem door middel van bijvoorbeeld een ongevallenanalyse of locatieonderzoek. Door een mensgerichte aanpak ontstaat meer grip op het gedrag van verkeersdeelnemers. In de training kijken we met name naar de mens:

 • Wat zijn de motieven van hun gedrag?
 • Wat is de mate van beïnvloedbaarheid van intrinsieke motieven voor gedrag?
 • Welke rol spelen emoties?
 • Om welke doelgroepen en actoren gaat het?
 • Wat is het onverwachte effect van gedrag beïnvloedende maatregelen?

Programma

In de training staan de volgende onderdelen centraal: 

 • Probleemanalyse:
  • Wat is precies het probleem?
  • Welke actoren zijn direct en indirect betrokken?
  • Wat is het gewenste effect van eventueel in te zetten maatregelen?
 • Gedragsanalyse
  • Wat zijn de motieven van het (ongewenste) gedrag?
  • Over welke vaardigheden beschikken de directe en indirecte actoren?
  • Wat is de mate van beïnvloedbaarheid van de doelgroep?
 • Plan van Aanpak
  • Welke praktische oplossingen kunnen het gewenste resultaat realiseren?

Deze training graag incompany plannen, voor een specifieke doelgroep? Stuur ons dan een bericht met een indicatie van het aantal deelnemers en specifieke wensen. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.