De cursus Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) is gericht op het invoeren van dit informatiemodel in je organisatie. Onze docenten behandelen de principes, de  uitgangspunten en het gebruik van IMBOR. De relatie met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Informatiemodel geografie (IMGeo) wordt uitgelegd. Tevens werken wij een stappenplan met je uit voor het geborgd implementeren van IMBOR in jouw organisatie.

Meld je nu aan

Voor gegevensbeheerders en databeheerders BOR en BGT

Door de theorie en de praktijk samen te laten komen tijdens de cursus kun je de opgedane kennis en ervaringen de dag erna direct toepassen binnen je eigen organisatie en processen. De introductiecursus IMBOR is een dag is speciaal voor gegevensbeheerders en databeheerders van de BOR en BGT.

Programma

De hoofdonderwerpen van de cursus zijn:

  • Wat is IMBOR?
  • Wat is IMGEO?
  • Wat zijn de relaties en verschillen tussen IMGEO en IMBOR?
  • Hoe stem je IMBOR en IMGEO op elkaar af?
  • Stappenplan: implementeren  IMBOR in jouw organisatie?
  • Hoe ga je om met gegevens die niet in IMBOR zijn opgenomen?

Je ontvangt een hand-out van de getoonde dia’s. Die kun je als naslagwerk gebruiken. De cursus wordt op aanvraag gegeven. De kosten zijn € 500,- per persoon inclusief lunch.