De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023. De minister geeft echter aan dat uitstel niet leidt tot afstel. Reden te meer om met volle kracht door te gaan met de voorbereiding. Sta je nog aan het begin van het proces of wil je een goed overzicht krijgen van de verschillende aspecten die met de invoering van de Omgevingswet gepaard gaan, dan is deze masterclass iets voor jou.

Meld je nu aan

Wat leer je van de Masterclass Omgevingswet?

Na het volgen van deze masterclass ben je op de hoogte van de hooflijnen van de Omgevingswet en de consequenties voor diverse beleidsterreinen van jouw organisatie. Je hebt inzicht in welk proces jouw organisatie moet doorlopen om tot volledige invoering van de wet te komen.

Je ziet de verbanden tussen verschillende onderdelen (zoals de instrumenten) van de Omgevingswet en wat dit betekent voor de werkwijze en cultuur binnen de ambtelijke organisatie. En je krijgt inzicht in de rol van participatie in het gehele speelveld van de Omgevingswet.

De rollen en verantwoordelijkheden van raad en college in het bestuurlijke besluitvormingsproces zijn helder. Door de kennis en inzicht die je hebt opgedaan weet je beter welke rol en verantwoordelijkheid jij zelf de komende jaren kunt vervullen bij de invoering van de wet.

Doelgroep

Voor iedereen die werkzaam is in de publieke sector en te maken krijgt met de invoering van de Omgevingswet. In het bijzonder voor raadsleden, wethouders en ambtenaren. De Omgevingswet heeft aanzienlijke gevolgen voor het samenspel tussen raad, college, ambtelijke organisatie en de burgers. De aanwezigheid van deze verschillende rollen in één Masterclass draagt bij aan het inzicht in de gevolgen van de Omgevingswet en aan het onderlinge begrip.

Ervarend en 'blended' leren

In onze trainingen werken wij volgens de principes van ervarend en ‘blended’ leren. Dit betekent dat:

 • De training zeer praktisch is; korte theoretische inleidingen worden afgewisseld met praktijkoefeningen;
 • Jouw werkpraktijk voor alle oefeningen het uitgangspunt vormt;
 • Mensen uit jouw werkomgeving worden betrokken om jou op een gerichte wijze constructieve feedback te geven;
 • Jij kunt leren via verschillende media en werkvormen.

Data en locatie

Er staan geen vaste data voor deze training gepland, we bieden dit graag op maat aan. Bij interesse voor deelname, neem dan contact met Naomi Zijderveld. De kosten voor de training bedragen € 400,- ex btw per deelnemer.

Antea Group kan in company ook trainingen verzorgen over:

 • Het effect van de Omgevingswet op jouw organisatie;
 • Participatie en de Omgevingswet;
 • De gevolgen van de Omgevingswet voor het College en op welke vragen het College een antwoord zal moeten formuleren;
 • Het Instrument programma binnen de Omgevingswet.

Programma

Tijdens het programma komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inhoud en de bedoeling van de Omgevingswet op hoofdlijnen;
 • Korte schets van de bijbehorende lagere regelgeving;
 • Stand van zaken en tijdpad van invoering;
 • Rolverdeling tussen gemeenteraad, College en ambtelijke organisatie;
 • De invloed van participatie;
 • De stappen om tot implementatie te komen en de consequenties van deze stappen voor diverse beleidsterreinen en de ambtelijke organisatie.