De brandweer ontwikkelt zich van regelgerichte toezichthouder tot risicogericht adviseur. Dit sluit aan bij de totale strategische visie van de Brandweer over morgen. De opleidingen Risicodenken en Brandveiligheid bieden een uitstekende basis voor de omslag naar risicogerichte brandpreventie en geeft handvatten en kaders om dit te bereiken.

Meld je nu aan

Voor veiligheidsregio, gemeente of omgevingsdienst

De trainingen zijn in het bijzonder bedoeld voor medewerkers van de afdeling risicobeheersing / preventie van een veiligheidsregio, zoals adviseurs en toezichthouders. Ook voor medewerkers van een gemeente of omgevingsdienst die adviseren of toezichthouden op brandveiligheid zijn de trainingen een slimme zet.

Antea Group verzorgt en verzorgde de opleiding in onder andere de veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Hollands-Midden en Gelderland-Zuid. 

Training risicodenken

Door het werken met vaste docenten aangevuld met gastdocenten die inhoudelijk expert zijn op een bepaald onderwerp, worden een interessante, afwisselende en kwalitatief goede opleidingsdagen aangeboden.

De lessen zijn interactief en bestaan uit delen theorie en een groot deel praktijk waarbij deelnemers aan de slag gaan met casussen.

Training Brandveiligheid

Op 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking getreden. Veel van de regels in het besluit hebben betrekking op plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn, zoals openluchtfestivals. De overheid heeft hier verplichtingen. De training is interactief en biedt voortdurende afwisseling van theorie en praktijk.

Downloads