Wat als je een route kiest vanuit het perspectief van de leefomgeving i.p.v. enkel de autobestuurder? Op veel locaties in Nederland en in de wereld veroorzaakt verkeer leefbaarheidsproblemen. Gemotoriseerd verkeer veroorzaakt geluidshinder en schadelijke uitstoot. Daarnaast hebben grote verkeersstromen een effect op de oversteekbaarheid en veiligheid van wegen. Nieuwe kanalen, zoals social media en navigatie-apps, kunnen worden gebruikt om weggebruikers te bereiken met een advies dat specifiek voor hen geschikt is. Dit advies kan er op gericht zijn om gevoelige locaties zo veel mogelijk te ontlasten van negatieve neveneffecten van verkeer.

Smooth Traffic

Smooth Traffic Management is het concept waarbij bestaande navigatiesystemen slimmer en multifunctioneler worden gemaakt.  Hierbij wordt een route niet alleen bepaald op basis van reistijd maar er wordt ook rekening gehouden met de leefomgeving (denk aan luchtkwaliteit, veiligheid, geluid), zodat de kwaliteit van de leefomgeving in de stad kan worden verbeterd. Het doel van het systeem is niet alleen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren maar ook de beleving van mensen hiervan.

Ons ultieme doel is om Smooth Traffic Management te integreren in zelfrijdende auto’s. Op dit moment bepalen de zelfrijdende auto’s ons straatbeeld nog niet. Met de slimmere navigatiesystemen kan er ook op kortere termijn een positief effect op de leefomgeving worden bereikt. Dit effect is het grootst wanneer zo veel mogelijk mensen gebruik maken van het systeem.Het STM systeem adviseert de gebruikers op zo’n manier, dat negatieve leefbaarheidseffecten van verkeer in het netwerk of op specifieke locaties gereduceerd worden.

Toepassing van STM

Voorbeeld van een toepassing van STM: om de verkeersveiligheid bij scholen te verbeteren, kan in het STM-systeem ingesteld worden dat gebruikers een alertheidsmelding krijgen of geweerd worden van schoolzones rond openingstijden van de school (bijvoorbeeld rond 09:00), tenzij de gebruiker een bestemming in de directe omgeving van de school heeft. De hoeveelheid verkeer rond de school neemt zo door het advies van STM af. Op deze manier draagt STM bij om doelstellingen op het vlak van leefbaarheid en gezondheid te bereiken.

Integrale onderzoeksprojecten

STM is een uitstekend voorbeeld van de integrale onderzoeksprojecten die Antea Group uitvoert. Binnen STM komen onze adviseurs op het gebied van verkeer, milieu en duurzaamheid samen. Het idee van STM is in 2016 bij Antea Group ontstaan: bij de Doe & Durf competitie van 2016 was Smooth Traffic Management het winnende idee. Het concept is in de afgelopen jaren in samenwerking met studenten van de Hogeschool Inholland nader uitgewerkt. Diverse studenten(groepen) hebben onderzoek gedaan naar technieken om de gebruiker te motiveren de omgevingsbewuste route te (blijven) gebruiken en hoe deze in een navigatie-interface verwerkt kunnen worden.

In de komende maanden maakt Antea Group STM gereed voor toepassing in een eerste pilot.

Lees het artikel