Ga naar hoofdinhoud
Integrale omgevingsonderzoeken
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Integrale omgevingsonderzoeken

Heb je vragen?

Martijn Elings
Stel een vraag
Mattijs Scholten
Stel een vraag
Reinier Raap
Stel een vraag

Expertise en kennisdeling

Antea Group beschikt over alle specialisten voor het verrichten van omgevingsonderzoeken met betrekking tot het vergunnen, ontwerpen, aanbesteden en het realiseren van kabel- of leidingprojecten. Door onze integrale kennis bieden we toegevoegde waarde op het gebied van risico inschattingen, communicatie, kostenbesparingen en de snelheid van processen. Als één aanspreekpunt voor alle omgevingsonderzoeken zijn wij in staat om je op alle gebieden te ondersteunen, adviseren en begeleiden.

Specialistische diensten

Voor het uitvoeren van alle benodigde omgevingsonderzoeken beschikken wij over een breed scala aan specialistische diensten die ingezet kunnen worden bij kabel- en leidingprojecten, zoals:

 • Milieuhygiënisch onderzoek;

 • Ecologisch onderzoek;

 • Archeologisch onderzoek;

 • Cultuurtechnisch onderzoek;

 • Geohydrologisch onderzoek;

 • Grondmechanisch onderzoek;

 • Geothermisch onderzoek;

 • AERIUS berekeningen;

 • Onderzoek Conventionele Explosieven;

 • Landmeetkundige opnames;

 • Bouwkundige vooropnames;

 • Historisch onderzoek ondergrondse obstakels;

 • MER / QRA.

Expertise en kennisdeling
Expertise en kennisdeling

Omgevingsaspecten vertalen naar maatregelen

Onze specialisten brengen de gevraagde omgevingsaspecten, zoals bodemkundige toestand, ecologische en archeologische waarden en dergelijke snel in beeld. Op basis van al deze omgevingsaspecten in het licht van de kabel- en leidingaanleg kunnen wij de juiste input leveren voor het verdere project (ontwerp, vergunningen, constructie). Zo kunnen wij de omgevingsaspecten vertalen naar concrete maatregelen over bijvoorbeeld aanlegmethoden: hoe de bodem na aanleg van de leiding dient te worden hersteld, hoe de effecten naar de omgeving kunnen worden beperkt en hoe kan worden voldaan aan vergunningsvoorwaarden met inachtneming van kosten en de impact op het toekomstig beheer van het netwerk.

Inzicht en overzicht

Wij begrijpen de vraag achter de vraag. Door onze brede oriëntatie en diepgaande kennis hebben wij een overkoepelend overzicht op jouw vraagstuk. Daardoor weten wij precies wat er speelt en kunnen wij direct voorsorteren op specifieke vraagstukken, knelpunten of informatieoverdracht. Voor stakeholders zoals landeigenaren en andere betrokken partijen resulteert dit direct in een toegevoegde waarde. Wij beheersen het proces van A tot Z en dat betekent: een snellere voortgang, een efficiënte samenwerking, onderling begrip en een slagvaardig verloop van alle aspecten.

Meer weten over integrale omgevingsonderzoeken?

Neem contact met ons op.

Martijn Elings
Stel een vraag
Mattijs Scholten
Stel een vraag
Reinier Raap
Stel een vraag