Ieder jaar worden bij opgravingen in Zuid-Holland archeologische resten gevonden. Daar zitten vaak bijzondere vondsten bij, die inzicht geven in het leven in de provincie door de eeuwen heen. Omdat het soms jaren kan duren voordat de resultaten van die opgravingen zijn uitgewerkt en gepubliceerd, geeft Erfgoedhuis Zuid-Holland jaarlijks de Archeologische Kroniek uit. Antea Group is betrokken bij een tweetal vondsten die zijn beschreven in de Kroniek 2020.

Goeree-Overflakkee Dirksland

In december 2019 werd bij werkzaamheden langs de N215 ten noorden van Dirksland baksteenpuin gevonden. Voldoende reden voor de opdrachtgever om archeologisch onderzoek te laten doen door Antea Group. Allereerst is een proefsleufonderzoek uitgevoerd. Vervolgens heeft Vestigia opgravingswerkzaamheden verricht. Hierbij zijn sporen gevonden van wat waarschijnlijk een huisplaats of hofstede met erf is geweest. Ook zijn er sporen aangetroffen van een verankeringsconstructie uit de 17e en 18e eeuw.

Aardewerkvondsten van 4000 jaar oud in Wassenaar - Berkheide

De Zuid-Hollandse duinen tussen Monster en Katwijk vormen een heerlijke omgeving om te wandelen of te fietsen en van de natuur te genieten. In de geschiedenis is deze plek juist behoorlijk ‘druk’ bewoond geweest. Dat begon al zo’n vierduizend jaar geleden. Maar ook in de Romeinse Tijd of meer recent, tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn er mensen actief geweest en hebben zij hun sporen achtergelaten in de door zand overstoven bodem.

Door een toe een groeiende vraag naar drinkwater in het westen van Zuid-Holland, breidt waterbedrijf Dunea de drinkwaterwinning in de duinen uit. Omdat het gebied vanuit archeologisch oogpunt interessant is en mede hierdoor de werkzaamheden voor Dunea vergunningsplichtig zijn, is Antea Group ingeschakeld voor archeologisch onderzoek.

Op het diepste archeologische niveau gaat het met name om aardewerkvondsten die waarschijnlijk zo’n vierduizend jaar oud zijn. Vermoedelijk hebben hier aan het einde van het Neolithicum tot aan het begin van de Bronstijd één of meerdere boerderijen gestaan. Iets minder diep gaf de oude bodem archeologische vondsten prijs die waarschijnlijk dateren uit de periode vanaf de Late IJzertijd tot de Romeinse Tijd, zo’n tweeduizend jaar geleden.

Alles weten over deze en andere opgravingen in Zuid-Holland?