Ga naar hoofdinhoud
Beleidswaardengenerator
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Alle beleidswaarden verzamelen!

De Omgevingswet streeft het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit na. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat nu als gemeentelijke organisatie? Simpel, gebruik de Beleidswaardengenerator!

De Omgevingswet streeft naar een samenhangende benadering van beleid, uitvoering en regelgeving van de fysieke leefomgeving. Beleid dat samenkomt in één omgevingsvisie,  vertaald naar integrale programma’s en geborgd wordt in regels voor de fysieke leefomgeving in één omgevingsplan. Dit vraagt om inzicht en overzicht van het bestaande beleid en regelgeving die in tientallen (beleid)documenten zijn opgenomen. Honderden doelstellingen, ambities en regels die niet altijd met elkaar matchen.

Maar hoe breng je deze vigerende en nieuwe beleidswaarden in beeld? En hoe geef je het analysekader vorm? Met andere woorden, er moet nogal wat gebeuren om deze beleidswaarden op rij te hebben voordat de bestuurlijke en ambtelijke keuze kunnen worden gemaakt en de afwegingsruimte kan worden bepaald.

Beleidswaardengenerator©

Antea Group heeft hiervoor de Beleidswaardengenerator© ontwikkeld. Een applicatie waarmee je inzicht krijgt in de waardering van de fysieke leefomgeving, integrale beleidskeuzes kunt maken en bestuurlijke afwegingsruimte kunt bepalen. Een applicatie waarmee je per instrument van de Omgevingswet kunt kiezen uit alle beschikbare beleidswaarden om uitdrukking te geven aan de doelen vanuit de omgevingsvisie en deze te vertalen in programma’s en te borgen in het omgevingsplan. Daarbij geeft het inzicht in de impact hiervan op de ambtelijke organisatie. Al veel gemeenten hebben hiervoor de Beleidswaardengenerator© ingezet.

De Beleidswaardengenerator omvat zowel alle verplichte- (Besluit Kwaliteit Leefomgeving, provinciale Omgevingsverordening en de waterschap verordening) als lokale beleidswaarden (vigerende beleid). Hiermee heb je een overzicht vanuit het vereiste integrale kader (en samenhang) voordat je aan de invulling van het Omgevingswet-instrumentarium begint!

Alle beleidswaarden verzamelen!
Alle beleidswaarden verzamelen!

Meer weten over de Beleidswaardengenerator?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie