Met Waterresort Blocksyl krijgt de kop van Overijssel er een prachtig recreatiepark bij. Aan het Noorderdiep bij Blokzijl verrijzen 36 luxe villa’s op ruime kavels die allemaal aan het water liggen. In opdracht van bouwbedrijf Veeneman zorgt Antea Group Realisatie voor het ontwerp en het bouw- en woonrijp maken. Belangrijkste aandachtspunt: stikstofdepositie.  

Kwaliteit en duurzaamheid

Natuurgebieden rondom, volop water, uitgestrekt boerenland: het waterresort biedt recreanten vanaf 2023 een unieke plek. Niet voor niets dat kwaliteit en duurzaamheid de boventoon voeren bij de ontwikkeling van dit gebied. Jarenlang werd er aan de totstandkoming van dit park gewerkt (ingenieurs- en adviesbureau bureau Antea Group ondersteunde bij de vergunningaanvraag). Aan Antea Group Realisatie om een definitief ontwerp op te stellen en de plannen vervolgens tot uitvoering te brengen.

Van grondwerk tot waterleidingnetwerk

Projectleider Menno Ten Have: ‘Naast het grondwerk (waaronder het uitgraven van een grote vijver) heb je het over de aanleg van riolering, damwanden, steigers en verhardingen. Daarnaast leggen wij op het park een eigen waterleiding- en datanetwerk aan. Werk dat onder alle omstandigheden goed en zorgvuldig moet gebeuren; maar dat voor ons natuurlijk geen geheimen kent.’

Bouwen bij Natura 2000 gebied

De uitdaging zit hem vooral in de omgeving. Het waterresort ligt pal naast Natura 2000-gebied ‘De Wieden’ en op steenworp afstand van de Weerribben. ‘Vooral het thema stikstofdepositie had impact op de plannen. Wij hebben ontwerpen moeten bijschaven om binnen de stikstofwaarden te blijven. Zo mocht de binnenvijver niet in verbinding staan met open water. En in plaats van een aanlegsteiger bij elke woning hebben we een centrale plek gemaakt waar alleen elektrische vaartuigen mogen afmeren.’

Stikstof en uitvoeringsontwerp

Ook in de uitvoering werden allerlei maatregelen toegepast met het oog op stikstofdepositie. Ten Have: ‘Wij hebben het grondverzet minimaal gehouden. En de grondstromen die vrijkomen, verwerken wij zoveel mogelijk in het project zelf om transportbewegingen te minimaliseren. Verder werken wij alleen met materieel dat op elektriciteit of HvO (hernieuwbare diesel) draait. Omdat we daarnaast rekening moesten houden met de Vogel- en Habitat-richtlijnen, hebben we ervoor gekozen om natuurvriendelijke oevers aan te leggen met een minimum aan damwanden en constructies."

Tekst gaat verder onder de foto's.

Veenondergrond

Een ander aandachtspunt was de ondergrond. Ten Have: ‘Je werkt in hele venige ondergrond. Voordat je überhaupt met riolering, damwanden of verhardingen aan de slag kunt, heb je een goed plan nodig met betrekking tot voorbelasting en zetting. Met geotechnicus Freddy Eshuis hebben we een specialist in huis die ons hierin adviseert. Zo monitoren wij de voortgang van de zetting in de ondergrond met zakbakens zodat we op het juiste moment aan de slag kunnen.’

Inmiddels is de aanleg van het waterresort in volle gang. De eerste drie modelwoningen werden in augustus 2021 opgeleverd. In 2023 moet het resterende deel van het waterresort gereed zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden, staat daarna fase 2 gepland. Populair is het plan hoe dan ook: alle recreatiewoningen uit fase 1 waren binnen enkele weken verkocht.

Overzicht werkzaamheden Antea Group Realisatie