In het hart van Friesland ligt het Meer van Eysinga. In 2020 werd dit park uitgebreid met dertig luxe recreatiewoningen aan open vaarwater. Tegelijkertijd werd aan de oostelijke kant ‘Het Eyland’ aangelegd: met ruimte voor twaalf woningen. Antea Group Realisatie was betrokken bij het bouw- en woonrijp maken van beide plannen. Een project waarbij alles draait om maatwerk, kwaliteit en duurzaamheid.

Kavels van minimaal 1000 vierkante meter, insteekhavens, privéstrandjes en vooral veel groen. ‘Meer van Eysinga’ is een recreatiepark in het topsegment. Aan Antea Group Realisatie om in opdracht van FRET Leisure beide uitbreidingsplannen voor te bereiden en uit te voeren. ‘Een prachtige klus’, blikt projectmanager Norbert Stuip terug. ‘Zeker omdat wij met onze partners Interra en Capacitas Advies de vrijheid en het vertrouwen kregen om er samen iets moois van te maken.’

Ruimte voor vakmanschap

Juist dankzij deze open vraag en het vertrouwen, krijgt het vakmanschap en de kennis van Antea Group Realisatie alle ruimte. Stuip: ‘Aan ons om op basis van een schetsontwerp te kijken hoe je dit werk maakt. Wij brengen hierbij uiteraard onze know how van gebiedsinrichting en realisatie in. Maar net zo goed onze kennis van vergunningen, kadaster en waterbouw. Daarnaast hebben we ervaring met recreatieprojecten in het Friese merengebied. Zo weten wij heel goed wat de vaak venige ondergrond vraagt.’

Technische uitdagingen

Het bouw- en woonrijp maken van beide plannen omvatte ‘standaardzaken’ zoals het graven van waterpartijen en de aanleg van verhardingen en groen. Verder konden kopers maatwerkoplossingen krijgen voor steigers en vlonders. Er schuilden ook de nodige technische uitdagingen in dit project. Zo was de aanleg van de riolering naar het Eyland geen abc’tje. Hiervoor moest een stuk persleiding worden verlegd. ‘Dit moet zorgvuldig gebeuren; zonder nadelige gevolgen voor de riolering. De hele voorbereiding gaat uiteraard in nauw overleg met het waterschap.’

Eilanden van stro

Voor de aanleg van drie eilandjes in het meer waaraan de dertig woningen zijn gelegen, werd een unieke oplossing gevonden. Stuip: ‘Wij hebben deze eilandjes opgebouwd op basis van strobalen die wij met palen hebben verankerd. Het stro is een natuurlijke grondkering. Je ziet nu al dat riet en andere gewassen er prachtig op groeien; dit past helemaal bij de uitstraling van het park. Volgens mij is dit in Nederland nog niet eerder op deze manier gedaan.’

Het meedenken en persoonlijk contact

Nadat de start van de eerste serie woningen was begonnen, waren alle kavels in korte tijd verkocht. Mede dankzij de voortvarende aanpak van Antea Group Realisatie, kon er al snel gebouwd worden. Tot tevredenheid van de kopers én de opdrachtgever. Rudolf Dijkstra (Capacitas Advies) in opdracht van FRET Leisure: ‘Het werk is niet alleen vakkundig, kwalitatief én binnen de planning opgeleverd. Maar de meerwaarde van Antea Group Realisatie zit vooral ook in het meedenken, het persoonlijke contact en de instelling om er samen een mooi project van te maken.’ 

Overzicht werkzaamheden Antea Group Realisatie

  • Opruimwerkzaamheden
  • Graven waterpartijen
  • Leveren en aanleggen riolering
  • Leveren en aanbrengen vaarduiker
  • Led-terreinverlichting
  • Leveren en aanleggen van bosplantsoenen, hagen en natuurstroken
  • Leveren en aanleggen van damwanden en gordingen
  • Aanbrengen van asfalt en klinkerverhardingen
  • Aanleggen van steigers, vlonders en hekwerken