In de week van de Circulaire Economie organiseerde Antea Group een partnershipsessie voor SDG13. Onze keynote spreker Reinier van den Berg schetste de harde realiteit die op ons afkomt, maar toonde ons ook een veelzijdigheid aan mogelijkheden om het tij nog te keren. Geert Roovers bracht ons vervolgens met beide benen op grond en gaf een pleidooi dat klimaatactie om sectorale verankering vraagt. Afsluitend is het gesprek gevoerd met de aanwezige partners over standpunten zoals duurzaamheid te benaderen zoals we in onze branche veiligheid benaderen. Het SDG-team kijkt terug op een succesvolle sessie en is al druk bezig met een vervolg!

SDG 13: Klimaatactie

Sustainable Development Goal (SDG) 13 staat voor het dringend nemen van klimaatactie om haar impact te bestrijden. Het aanpakken van de klimaatverandering kan op twee manieren: klimaatmitigatie en -adaptatie. Klimaatverandering is een allesomvattende uitdaging die alle soorten grenzen overstijgt. Dit vraagt daarom om samenwerking tussen de meest diverse partijen. Antea Group zoekt deze samenwerking op met haar partners en klanten, en kijkt ook kritisch naar zichzelf.

Science Based Targets

Antea Group is het eerste Nederlandse ingenieurs- en adviesbureau dat zich committeert aan het Science Based Targets (SBT) initiatief. Dit initiatief staat voor de meest verregaande doelen op het gebied van CO2-emissiereductie. Hiermee is Antea Group onderdeel van een wereldwijde groep leidende bedrijven die kiest voor ambitieuze klimaatactie. Aangesloten organisaties kunnen kiezen voor een klimaatpad dat past bij beperking van opwarming tot 1,5  ̊C of 2,0  ̊C. Antea Group kiest voor het hoogste ambitieniveau: emissiereductie passend bij een opwarming van 1,5 ̊C.

Met dit webinar dragen wij bij aan SDG 13: Klimaatactie