Groot Lankum in Franeker is al decennialang de thuisbasis van GGZ Friesland. Het park en een deel van de gebouwen voldoen echter niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom koos GGZ Friesland voor een ingrijpende herinrichting. De bouw van een nieuw, iconisch hoofdgebouw moet hiervan de bekroning worden. Antea Group werd gevraagd om het projectmanagement op zich te nemen.

Duurzaam, compact en multifunctioneel gebouw

“Een bouwproject waar écht alles in zit”, vertelt Rob Verkerk. Samen met zijn collega Johan Douma verzorgt hij sinds 2021 het projectmanagement voor het nieuw te bouwen hoofdgebouw. De lat ligt hierbij hoog. “GGZ Friesland gaat voor een toonaangevend hoofdgebouw dat duurzaam, compact en multifunctioneel is. Een plek waar álle gebruikers zich thuis voelen: medewerkers, cliënten en bezoekers. En natuurlijk allemaal binnen de businesscase die hiervoor is opgesteld.”

Programma van Eisen

De eerste uitdaging waarmee Verkerk en Douma aan de slag mochten was het programma van eisen. Verkerk: “De kunst is om de eisen en wensen van álle gebruikers te vertalen. Wat vinden werknemers belangrijk, hoe bewegen cliënten zich door het gebouw en wat ervaren bezoekers? Daarnaast moet de zorgaccommodatie een keur aan functies herbergen: een restaurant, spreekkamers, een winkel, vergaderzalen. Kortom, je moet op voorhand met veel partijen en belangengroepen goed nadenken hoe je alles een plek geeft en hierin duidelijke keuzes maken.”

Van PvE naar ontwerp

Dankzij de input van projectgroep, klankbordgroep en cliëntenraad kreeg het PvE vorm. Daarna was het zaak om een architect te vinden die het kon vertalen naar een passend – en het liefst iconisch - ontwerp. Rob: “Ook die aanbesteding hebben wij begeleid.” De keuze viel hierbij op Onix architecten. “Een schot in de roos” vindt Verkerk. “Onix heeft alle gebruikerswensen én technische eisen op een verrassende manier in een beeldbepalend ontwerp samengebracht.”

 

Compact hoofdgebouw

De bloemvorm van het ontwerp springt meteen in het oog. En door veel met glas te werken krijgt het gebouw een transparant karakter. Verkerk: “Op de begane grond vind je open ruimtes die multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Een etage hoger zijn alle spreek- en behandelkamers en de werkplekken voor GGZ-medewerkers gesitueerd. Juist door die multifunctionele indeling, wisten we het gebouw zo compact mogelijk te houden.”

Bijslijpen

Naast het zo goed mogelijk vertalen van wensen en eisen, was het budget een uitdaging. Verkerk: “Wij hebben twee jaar geleden de eerste budgetramingen gemaakt. Maar onderhand zijn de bouw- en materiaalprijzen over de kop gegaan. We moesten het ontwerp daarom nog eens kritisch doorlopen. Gelukkig konden we met kleine aanpassingen het ontwerp overeind houden. Dit is mede dankzij goed samenspel tussen alle partijen.”

Directievoering en toezicht

In de komende maanden wordt de stap naar het Definitief Ontwerp gemaakt. Verkerk: “Medio 2022 willen we het contract aanbesteden. Daarna blijven wij in beeld voor directievoering en toezicht. Eind 2023 moet het hoofdgebouw in gebruik worden genomen. Daar kijken Rob en Johan zeker naar uit. “Qua kwaliteit en uitstraling kun je dit project vergelijken met het centrumgebouw van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ook dit gebouw wordt een icoon voor z’n omgeving. En voor ons zijn dit de projecten waar je het voor doet.”