Als beheerder sta je voor grote opgaven: naast het onderhoud, de instandhouding en de vervanging van alle assets krijg je te maken met circulariteit en verduurzaming, klimaatadaptatie en vergroening, energietransitie, woningbouw en nog veel meer. Ook de Omgevingswet stelt andere eisen aan de wijze waarop we omgaan met de inrichting, het gebruik én het beheer van onze fysieke leefomgeving. Wat betekenen deze maatschappelijke opgaven en transities voor jou als beheerder van de openbare ruimte?

Groeipad Beheer

Op de vakbeurs openbare ruimte nemen we je mee in ons groeipad: de stappen die je als beheerorganisatie en beheerder zet richting het Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving. Dit groeipad brengt je in positie als adviseur en regisseur van de leefomgeving. Het geeft je de handvatten, instrumenten, plannen en tools voor grip op het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Het brengt beheer tijdig aan tafel bij de processen, op het juiste abstractieniveau en met de juiste input.

Integraal beheer en beeldkwaliteit

Met het groeipad geef je invulling aan de stap naar integraal beheer en beeldkwaliteit. Het groeipad brengt in beeld welke kansen en mogelijkheden de komende implementatie van de Omgevingswet biedt. Hiermee geef je praktisch invulling aan assetmanagement en de vertaling van de ambities en ‘line of sight’ naar kaders voor het beheer. Zoals in ons Integraal Maatschappelijk Beheerder (IMBK) met compacte assetsheets. Bezoek onze stand en zet de volgende stap richting ontwikkelend beheer en Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving.

Slimme tooling voor beheerder

Ook de werelden van ICT, data en standaarden zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt om slimme en toekomstbestendige tooling voor de beheerder. Om in te spelen op de beheeropgaven van vandaag én in de toekomst ontwikkelden we een smart asset platform; GBI World. In onze stand laten we je graag zien hoe dit platform jouw beheerprocessen ondersteunt, ambities waarmaakt en datagedreven werken mogelijk maakt.

We zien je graag in onze stand 4.2.25.

Vraag hier een toegangskaart aan