Met 41 grote en hele kleine dorpskernen kan het Groningse Westerkwartier met recht een landelijke gemeente worden genoemd. Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group werkte samen met de gemeente aan een beleidskader voor het beheer van de leefomgeving (groen, spelen, begraafplaatsen, verharding en kunstwerken) voor alle dorpen en het uitgestrekte buitengebied.

Dit artikel verscheen in Stadswerk, mei 2022

Specifiek beheerbeleid

Een fusiegemeente heeft doorgaans te maken met specifiek beleid op het gebied van beheer en onderhoud van de afzonderlijke vroegere gemeenten. Zo ook Westerkwartier, dat is ontstaan uit samenvoeging van de voormalige gemeenten Marum, Leek, Grootegast, Winsum en Zuidhorn. Het is dan extra belangrijk om eenduidige kengetallen te gebruiken. Dankzij onze jarenlange, landelijke beheerervaring konden wij die inbrengen, zodat we alle eerdere keuzes en berekeningen konden harmoniseren naar een nieuwe standaard.

Daarnaast zijn er steeds meer thema’s waaraan beheer in positieve zin kan bijdragen. Bereikbaarheid door goede wegen en fietspaden en veiligheid van het groen geven bijvoorbeeld handvatten om met een specifiek beheerscenario op in te spelen. Met beheerscenario’s worden per gebiedstype en per beheergroep onderhoudsniveaus voorgesteld, doorgerekend en in beeld gebracht. Zo weet de bestuurder en de gebruiker precies wat hij of zij mag verwachten van de mate van onderhoud. En ziet ook op welke manier en in welke mate beheer bij gaat dragen aan belangrijke thema’s.

Anders dan een stedelijke gemeente

In een plattelandsgemeente is er sprake van een uitgestrekt buitengebied en veel lagere bevolkingsdichtheid dan in een stedelijke gemeente. En er zijn meer verschillen. Zo is de belasting op wegen in het buitengebied enorm, door zwaar landbouwverkeer. Dit heeft invloed op de kwaliteit van de verharding en vraagt zorgvuldige investeringen. Mede met het oog hierop hebben we samen met de gemeente actueel inzicht geboden in de kwalitatieve en financiële stand van zaken én de toekomstige beheeropgave. Dat we daarmee extra beheergeld hebben gegenereerd is alleen maar mooi, want dat gaat de inwoner buiten merken. Een ander voorbeeld: in een landelijke gemeente als Westerkwartier is fietsen belangrijk. Daar horen mooie én veilige fietspaden bij. Zo dragen we op meerdere vlakken bij; op het technische beheer, maar ook op een thema als bewegen in de buitenruimte.

Assetmanagement is een van de pijlers bij het opstellen van een goed kader. Daarnaast is het belangrijk dat je de Raad beheerscenario’s voorlegt die direct voortvloeien uit de wensen van zowel bestuur als bewoners. Jouke de Vries, beleidsmedewerker wegen bij Westerkwartier, zegt over dat laatste punt: ‘We zaten vanwege de coronacrisis natuurlijk midden in het digitaal vergaderen. Dat was geen belemmering om het bestuur goed te informeren en mee te nemen in het proces en in de keuzes die ze moesten maken. Samen met Antea Group hielden we een digitale workshop om op te halen welke assets in welke gebieden prioriteit moesten krijgen.’

Het hele artikel lezen?