Ga naar hoofdinhoud
Assetmanagement in gebouwen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Assetmanagement in gebouwen

Heb je vragen?

Assetmanagement in gebouwen

Het vastgoed in jouw organisatie is van grote waarde. Daar wil je verantwoord in investeren. Passend bij het beleid en de ontwikkeling van je organisatie. Samen met onze assetmanagers bekijk je jouw vastgoedportefeuille door een strategische bril. Om deze vervolgens gerichte plannen te maken voor beheer en onderhoud. Zo houd je, ook op de lange termijn, grip op vastgoed.

Waarom assetmanagement?

Vastgoed moet dienend zijn aan je organisatie. Geen blok aan je been, maar een gezonde basis voor groei en ontwikkeling. En of je nu tien of honderd gebouwen in portefeuille hebt: het is áltijd waardevol om deze strategisch te bekijken. Waar staan we nu, wat komt er op ons af? Flexibiliseren, vernieuwen? En wat betekent dit voor het onderhoud? Wij helpen vastgoedorganisaties (binnen zorg, onderwijs, overheden en bedrijfsleven) om hierin de juiste afwegingen te maken. 

In vijf stappen naar vastgoedbeleid

Assetmanagement gaat over visie en beleid. Over het wél of juist niet doen van investeringen. Dit soort afwegingen maak je altijd samen. In vijf stappen helpen we je op weg. In meerdere sessies zoomen we in op vastgoedportefeuilles: wat is up to date en wat is aan vervanging toe? En we kijken naar ambities, beleid en verwachtingen. Vanuit verschillende scenario’s komen we tot een beleidskader: een onderbouwd plan dat in lijn is met de visie van je organisatie.

Meerjarenonderhoudsplannen

Wij vertalen dit kader naar concrete meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s). Vaak kiezen we voor een clustering van je vastgoedportefeuille. Verouderd vastgoed, gebouwen die je wilt afstoten of recent vastgoed: ze vragen allemaal om een ander onderhoudsregime. Per cluster maken we een maatwerkplan. Dit gaat meestal gepaard met een nulmeting op basis van de NEN 2767 en visuele inspecties. Ook zorgen we ervoor dat de contracten met aannemers hierbij aansluiten.  

Technisch due diligence

De aankoop van gebouwen en objecten kan onderdeel van je vastgoedstrategie zijn. Maar dan wil je wel weten wat je in huis haalt. Schakel ons dan in voor een technisch due diligence onderzoek. Hoe zit een gebouw constructief en bouwkundig in elkaar, voldoet het aan de eisen van brandveiligheid? Voldoet het aan de beoogde functie? Op basis van dit onderzoek adviseren we over de aankoop en de herontwikkeling van objecten.

Kies voor integraal bouwadvies

Met Antea Group haal je niet alleen een expert op het gebied van assetmanagement in huis. Je brengt ook een partij aan boord die álle know-how heeft op het gebied van bouw. Constructief advies, bouwkundig advies, bouwfysica, installatietechniek: wij zorgen ervoor dat al deze aspecten logisch samenvallen in je beheer- en onderhoudsplannen. Dus, één aanspreekpunt die jouw vastgoed en ambities kent en alles voor je regelt. Resultaat: betere oplossingen én een efficiënter proces.

Verduurzamen vastgoed

Het beheer en onderhoud van een gebouwen gaat hand in hand met de opgave om te verduurzamen en energie te besparen. We zorgen ervoor dat je met beheer en onderhoud ook invulling geeft aan je duurzaamheidsambities. We adviseren over de bouw- en installatietechnische maatregelen. Maar ook over het moment van investeren. Nu…? Of later... Stap voor stap zorgen we ervoor dat je succesvol en efficiënt verduurzaamt.  

Je vastgoedportefeuille slim en toekomstgericht managen?

Neem contact op met onze ingenieurs.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie