Eind 2019 verwierf HANSAINVEST Real Assets GmbH een logistieke vastgoedportefeuille met een investeringsvolume van 240 miljoen euro. De portefeuille omvat vijf gevestigde locaties in Nederland (Amsterdam, Nieuwleusen, Den Haag, Nootdorp en Ridderkerk) en bestaat uit in totaal zeven gebouwen, een bestaand gebouw en zes projectontwikkelingen.

Full Service

Als full service bureau verzorgen wij voor deze zeven gebouwen de technische opname: bouwkundigconstructiefbouwfysicainstallatietechnischbrandveiligheid en milieukundig. Ook beoordelen wij of de gebouwen aan de minimale bouwbesluit eisen voldoen en aan de eisen zoals HANSAINVEST deze wenst, dan wel dat er (technische) gebreken worden geconstateerd, waarbij een raming wordt afgegeven voor de herstelkosten.

Advisering en herstelwerkzaamheden

De totaalrapportages worden door HANSAINVEST met de verkopende partij in de onderhandeling meegenomen, waarbij wij een adviserende rol hebben. Als na onderhandeling tot koop wordt overgegaan, houdt Antea Group in het vervolgtraject toezicht op alle eventuele herstelwerkzaamheden. Bij de projectontwikkeling/nieuwbouwprojecten houden we toezicht op naleving van het bestek en neemt deel aan de bouwvergaderingen. Daarnaast nemen we namens HANSAINVEST deel aan opleveringen en afhandeling van eventuele restpunten.

De projecten worden ontwikkeld door DHG en zullen worden voltooid tussen juni 2019 en oktober 2020. De totale portefeuille heeft een verhuurbare oppervlakte van meer dan 190.000 m². De transactie ging gepaard in samenwerking met TLF Real Estate en Loyens & Loeff N.V. aan de zijde van de DHG en Antea Group en NewGround Law B.V. aan de kant van de HANSAINVEST Real Assets GmbH.